Zelf zoeken

Zoek binnen de site
Zoek naar namen, huisnamen, beroepen etcetera in de verhalen op deze website:
Zoek in literatuur
http://www.achterdegevelsvandelft.nl/boeken/literatuur verwijzingen.htm
Zoek naar adresverwijzingen in bestaande literatuur over Delftse geschiedenis.

Zoek in kranten
http://www.delpher.nl/nl/kranten
Zoek in de krantendatabase Delpher van de Koninklijk Bibliotheek naar krantenberichten over uw huis.
[Houd er rekening mee dat de moderne straatnummering in Delft dateert van 1877. Voordien had uw huis een wijknummer.]

Zoek in adresboeken
Zoek in adresboeken uit de periode 1881-1949 naar vorige bewoners van uw huis.
(Tijdelijk helaas niet mogelijk.)

Zoek naar vroegere eigenaren van uw huis
in de periode voor 1832.
http://delft.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=16043cde237e437d80c8d627526f7431
Via deze link kunt u de eigendomsgegevens van een pand in de Delftse binnenstad vinden uit diverse pre-kadastrale bronnen, gekoppeld aan de oudste kadastrale kaart van 1832. De dataset met gegevens is op te vragen via het hedendaagse adres. Vervolgens moet u het betreffende perceel op de kaart aanklikken en daarna klikken op ‘open rapport’. U kunt ook rechtsreeks op de kaart een perceel aanklikken om de gegevens op te vragen. Het rapport geeft de gegevens van de achtereenvolgende eigenaren per archiefbron, veelal zonder jaartallen. Dat laatste vergt verder onderzoek. [Indien het huidig adres - cq het perceel in 1832 - (delen van) meerdere percelen in het verleden omvat. geeft het rapport meerdere gegevensreeksen die op al die verschillende percelen betrekking hebben.]
Eigenaren van het pand in de periode na 1832 vindt u in de Kadasterarchiefviewer, die u op de studiezaal van het Stadsarchief kunt raadplegen.

Zoek in lijst van monumenten
https://secure.delft.nl/mpc/f?p=100%3A3300
Hierin vindt u de officiële documentatie over zowel Rijks- als Gemeentelijke monumenten in Delft. De informatie over Gemeentelijke monumenten is doorgaans veel uitvoeriger dan die van Rijksmonumenten. De monumentenstatus is hoofdzakelijk gebaseerd op uiterlijke kenmerken, zelden op grond van uitgebreid archiefonderzoek. 
Het is ook mogelijk de informatie op te vragen door een perceel op een kaart aan te klikken: https://kaart.delft.nl/extern/arcgisonline/basis/index.html?.

Zoek in de Delftse archieven
https://zoeken.stadsarchiefdelft.nl
Op deze site is het mogelijk te zoeken naar data over personen uit het verleden, vaak met een link naar een scan van het archiefstuk waarin de informatie is aangetroffen. Ook kunt u gescande archiefstukken doorzoeken via de archiefinventarissen of via een trefwoord uit de archiefbeschrijving. 

Zoek naar afbeeldingen
Digitaal zoeken naar afbeeldingen van uw huis bij het stadsarchief is tijdelijk niet mogelijk vanwege problemen rond auteursrechten. Raadpleeg daarvoor de beeldbank op de studiezaal van van het Stadsarchief.

Handleiding voor historisch huizenonderzoek in Delft

Korte versie: Huizenonderzoek - korte versie
Uitgebreide versie: Handleiding huizenonderzoek Delft 

 
www.achterdegevelsvandelft.nl - Facebook: www.facebook.com/AchterdegevelsvanDelft - Twitter: twitter.com/AchterdgvDelft