Wijnhaven 4
Onbetaalde rekeningen van Assuerus van Moerkercken 1608-1616
Naam Woonplaats Datum Kwaal Afgesproken vergoeding
zoon Salomon van Corstiaen, bode van Amsterdam   23 nov 1608 Vlaeratie op zijn scheen
28 dec. genezen
3 gld
vrouw van Bartel Dircksz Molsteeg 28 apr.1609 Groote solutie op het hoofd 5 gld
molenaer Daen Lucasz Klocksteeg 26 juli 1609 Qaetfuer op zijn arm 3 gld
kleindochter van
timmerman Tonis Claesz
Rietveld,
Inde Bijekorff
26 nov 1609 Apostuma aan haar arm  
vrouw van Dirck Harmensz St Annastraet 16 juni 1610 Vlaeratie op haar voet  
schuitvoerder Jan Cornelisz St Annastraet 8 sept 1610 Vlaeratie op zijn been  
schuitvoerder Jan Cornelisz St Annastraet 1 dec 1610 Qaetfuer op zijn schouer?  
zoon v. Arent Wittekind naast NwKerk 1 juli 1611 Qaetfuer in zijn been 7 gld
dochtertje van Hendrick Jansz
opperman
  30 jan 1612   3 gld
inslager Jan Stevensz Doelstraet 23 juli 1612 Cairositeit 3 gld
zoontje van Jan Evertsz, de schipper van Poeldijck Poeldijk 28 juni 1612 Vlaeratie aan zijn vinger 2 gld, te betalen
6st. per week,
1x ontvangen
pontgaarder Tonis Cornelisz De Drie Sonnen 28 spt 1612 Solutie in het hoofd 6 gld
zoontje v Arij Jansz,
molenaer in de Vis
Poortje bij stoeldraayer
aan Oude Geer
9 febr 1613 Solutie in het hoofd 2 gld, 2 st
Lysbeth Jans waschmeyt
tot de Prins van Portugael
  5 mrt 1613 Zwerende vinger 30 stuivers
zoon van Willem de vroonbaert Molestraet 18 apr 1613 Qaetfuer in zij en hoofd 6 gld
dochtertje van Seger Gerritsz,
wielmaecker
  27 apr 1613 Fractuur aan haar arm 7 gld
timmerman Corstiaen Maertensz Schipluiden 1 mei 1613 Qaetfuer in t hoofd 2 gld, 2 st
Cornelis Abrahams, knegt van Corstiaen Joostsz   5 mei 1613 Solutie  met Joost veraccordeert voor  20 st
zoon v tuinder Dirck Gerritsz Buitenwatersl. 28 aug 1613 Gat in zijn hoofd 24 st
Abram, knegt v Claes de wijnverlater   29 nov 1613 Qaetfuer onder zijn oksel en in zijn hand 12 gld
dochter v zwager v Floris Lambrechtsz grootwerkmaecker   2 jan 1614 Apostuma aan haar arm  
Hendrick Dircksz Baljuwsteeg 22 jan 1614 Qaetfuer aan aangezicht en arm  
dochtertje van kuiper Claes Cornelisz Drie Hoefijzer-steeg 6 apr 1615 Apostuma aan haar hoofd 30 stuivers
(10 ontvangen)
Elias Jacobsz Moolepoort aan Molslaan 9 febr 1616 Quae hand die bevroren was  
Elias Jacobsz Moolepoort aan Molslaan 15 mrt 1616 Vlaeratie op zijn scheen  
zoon v Evert Harmensz, brillemaecker   23 febr 1616 Fractuur in bovenarm  
Thijs Jacobsz, Spaense ebbeling   31 mrt 1616 Qaetfuer in zijn hand  
Jan Woutersz
moutmaker in ‘t Swaenhals
  20 apr 1616 Apostuma op zijn scheen
+ accident op knie genezen
18 gld
Cornelis Claesz de vroonbaert Buitenwatersl. 12 aug 1616 Solutie op het hoofd 2 gld, 2 st
zoon v molenaar Tonis Cornelisz. Hopelsse molen 3 nov 1616 Qaetfuer in zijn arm  
Jan IJmantsz (Vonlant ?)   21 nov 1616 Fractuur aan zijn arm  
 
 

terug naar het verhaal