Nadere informatie over Wijnhaven 4
Kadasternummer 1832 D 405
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 3 no 73
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3791
Folio Huizenprotocol 1648-1812 fo 945 r2
Folio Huizenprotocol 1585-1648 fo 316 r2
Monumentnummer + jaartal Geen monument

Overige bronnen:

  • H.A.Bosman-Jelgersma “Vijf eeuwen Delftse apothekers”
  • Houtzager e.a., De Snijkunst verbeeld, Delftse anatomische lessen nader belicht, 2002
  • C.D. Goudappel, Delftse Sprokkelingen, Delft 1977
  • 10e penningregisters 1543, 1561
  • Verpondingsregister 1620, fol 486
  • Haardstedenregisters 1600, 1638,  fol. 415, 206
  • Jaarboek Delfia Batavorum 1999
  • Tijdschrift Delff 1999, nr. 1
 
Bewoners:
jaartal naam bron
1543 Jan Knijff apteeker 10e penning 1543
1561 Mr Zweer 10e penning 61
1585 Weduwe mr Lambrecht Lambrechtsz Huizenprotocol 1585
1600 Adriaen Heyndricxz suickerbacker Haardstedenregister 1600
1608-‘25 Mr Assueres Jacobsz van Moerkercken  
1710 Pieter van Ruyven kunstschilder huizenprotocol
1785 Leonardus en Francis Boelens  
1830 Martinus  Boelens testament ONA 3679 fo 85
1836 Francina Boelens, glasverkoopster ONA 3681 bl 155
1839-1900 Verschillende huurders, waaronder veel hogere
militairen o.a. J.J.Bergansius
 
  Victor Tydeman, redacteur “de Opmerker”  
1866 Handel in glaswaren en verf Veilingakte not. Van Berkel 20-22
1897 Handel in verfwaren ,drogeriën en vensterglas Advertentie DC no
1898-‘32 J.P.Karper en weduwe J.Karper  Adresboek Delft
1930- P.H.Karper  Gezinskaarten gem.Delft
 
Eigenaren:
jaartal naam bron
1543 Zweer lambrechtsz 10e penning
1585 Weduwe  mr Sweer Lambrechtsz Huizenprotcol 1585 fo 316
  Weduwe Johan IJsbrantsz  
  Gerrit IJsbrantsz  
  Mr Assueres Jacobsz van Moerkerke, chirurgijn  
  Arien Abramsz schoenmaker  
  Gerrit van der Piet Huizenprotocol 1648 fo 945
  Willem van Sijl tinnegieter  
  Pieter van der Cost  
  Nicolaes Middelwaert  
1710 Pieter van Ruyven, kunstschilder  
  Johan Pietersz van Ruyven  
  Christine van Ruyven  
1776 Jacobus Swaal  
1787 Leonardus en Francis Boelens  
  Hendrik en Martinus Boelens  
  Johannes Boelens  
1836 Francina Boelens, glasverkoopster e.a.  
1845 Theodorus van Mierlo, glasverkoper  
1846 Hendrica Maria Francina Smits  
1868 Laurens Joannes Nooten 1884  
1884 Anna Geertruida Engelina Schmier  
1897 Antonn Reichert  
  Manufacturenhandel gebrs. Bertels N.V.  
1922 Jacobus Philippus Karper en cons.  
  Pieter Hillegond Karper  

 

terug naar Wijnhaven 4