Nadere informatie over Voorheen Vrouwjuttenland 9
 
Kadasternummer 2004 C4395 (sinds 1999)
Kadasternummer 1832 C1004   (1889 C 2745; 1936 C 3621)
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw wijk 4 no 101
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 1124
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812  
Monumentnummer + jaartal 12240 (rijksmonument, in het register nog vermeld als huisnummer 7)

Overige bronnen:

 • Gemeentearchief Delft, Archief van de Weeskamer.  Inventaris 72_390, bundel 14 folio 254v-255v.
 • Boitet, R. (1729). Beschrijving der stadt Delft (p332, 334). Delft: Reinier Boitet.
 • Glasbergen, J.B. (2004). Beroepsnamenboek: Beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België. Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen.
 • Houtzager H & Jonker M (Red.). (2002.), De snijkunst verbeeld. Delftse anatomische lessen nader belicht (p36). Zwolle: Waanders.
 • http://leiden.courant.nu/issue/BOL/1992-01-01/edition/0/page/47
 • http://www.mijnstambomen.nl/leiden/hontschoten.htm
 • http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
 • Kemp, M. & Vorm, T. van der (2014). Bewerking van het Ledenregister van het gilde van de Zoete Naam Jezus (vanaf 1561). GA Delft, Archief Parochiekerken. AR 435_201
 • Krogt, P.C.J. van der (2000). Straatnamen van Delft: verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen. Delft: Gemeentearchief.
 • Oud Archief Rijswijk, Archiefnummer 700, Inventarisnummer 42, Charternummer 10322. Idem. Staten van inkomsten uit jaarlijkse verpachtingen van tienden. GA Delft.
 • Oud Notarieel Archief Delft, nr 1758 folio 31-32.
 • Register van de Tiende Penning 1543 (in druk uitgegeven door Gerrit Verhoeven), idem 1553, 1561.
 • Verhoeven, G. (2015). De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft tot 1795 (p246). Zwolle: WBOOKS.
 • Weve, W.(2013). Huizen in Delft in de 16de en 17de eeuw (p75). Zwolle: WBOOKS.

Bewoners:
jaartal naam bron
1561 Cornelis Cornelisz de Zeu 10e Penning 1561
1578 Neeltje Foppen 100e Penning 1578
1595-1620 Lenert Jansz Roos (-1620), schipper, kagenaer, appelcooper,
x1)1595 Trijn Jans; x2)1609 Trijntgen Jans
Haardstedenregister 1600, doop-, trouw- en begraafregisters
1620, 1622 Trijntgen Jans weduwe v  Lenert Roos
x1622 Otto Gijsbrechtsz van Elst alias Cagenaer (-1647), schipper
Doop-, trouw- en begraafregisters
1625-1658 Bartelmees Eversz van Neck/Eck ( -1638), kagenaar x1625 Trijntge Claes (-1658) “Oude Appelmarkt achter den Brill”, dtb, Haardstedenregister 1638
(1658-1689) Cornelis Slaets (1634-1689)
x1661 Swaentge Louris de Ridder (1636-)
Doop-, trouw- en begraafregisters
1692-1728 Pieter Franse de Graaff (-1696), mr schoenmaker x Geertruijd Jans Makreel (1662-1728) Test.not. A. Leeuwenhoeck 5 jul 1692, doop-, trouw- en begraafregisters
1716-1719 Gillis Simonsz de Koning, plateelschilder
x1716 Johanna Pieters de Graeff (1693-1718)
Test.not. A. Leeuwenhoeck 5 jul 1692, doop-, trouw- en begraafregisters
(1749)-1779 Guilielmus (Willem) Joulie (-1779), stroohoedemaeker en koussewinkel
x1733 Maria Cris (-1772)
Impostregister, comparitieregister, doop-, trouw- en begraafregisters
1767 Willem Jollie de Jonge (1739-1812)
 x1767 Geertruij van der Kelder (1742-1813)
Doop-, trouw- en begraafregisters
1778-1784 Leonardus Sjollee/Jollie (1755-1783)
Zoon van Willem sr,
x1778 Margaretha de Mel ( -1802)
Doop-, trouw- en begraafregisters
1800-1837 Pieter Leendertsz van der Hoeven (1775-1837), uitdrager, sjouwer, brandersknecht, metselaar
x Francisca Harri(j) (1767-1837), uitdraagster
Patentbelasting, doop-, trouw- en begraafregisters, bevolkingsregister
1836-1843 Joannes L. Tersmette (1802-‘43), timmerman
x1826 Johanna Maria Harri (1799-1875).
2 gezinnen, 13 personen.
Hendrina Maria Beekman (1821-1871), nicht van Francisca Harri
Doop-, trouw- en begraaf-registers, bevolkingsregister, burgerlijke stand, volkstelling 1839
-1875 Johanna M. Harri, mangelster, naaister, uitdraagster, wed. van J.L. Tersmette Bevolkingsregister, doop-, trouw- en begraafregisters
-1846 Margaretha Bargeus (1783-1849), naaister Doop-, trouw- en begraafregisters
1850-1852 Maria Plateel-Hendriks (1795-) wed, werkster Bevolkingsregister
1852-1855 Wouterus J. Tersmette (1828-1917), timmerman x1852 Sophia Stolk (1822-1905) Bevolkingsregister, burgerlijke stand,
Dagblad van ’s-Gravenhage
1862-1865 Johannes H. Tersmette (1831-), wedr, smid
-1873 Christinus J. Tersmette (1838-1873), geweermaker
1865-1870 Gerardus J. Leautaud (1825-1896), koopman Burgerlijke stand
1866 Willem Frederik Hennink (1800-)
x Anna M. Jossevel (1802-1871)
Burgerlijke stand
1866 Roland Schelling (1831-1871), geweermaker
x 1855 Gijsberdina van Wisse (1827-)
Bevolkingsregister, burgerlijke stand
1871-1887

1886-1888
Leendert Slieker (1833-1887), kleermaker
x1859 Johanna van der Beek (1831-1883)
x1886 Anna C. van Duijl-Walters (1853- )
Adresboek, burgerlijke stand, Delftsche courant
1884 Wilhelmina Susanna de Bruijn (1837-) Adresboek, bev.register
1889-1892 Johannes E. van der Heijdt (1850-1892), meubelmaker x Maria E.P. Cnoops (1855-‘92) Adresboek, burgerlijke stand
1893-1924 Jacobus Makkes (1866-1953), meubelmaker x1895 Jansje A. van Oel (1865-1930) Adresboek, burgerlijke stand, Delftsche courant
1906 Lodewijk F. Botter (1877-), adjunct ingenieur bij Staatsspoorwegen in Nederlandsch Indië x1908-1916 Cornelia M. de Vries (1884-) Adresboek, burgerlijke stand
1925-1930 Leonardus J. van der Rijst (1876-1934), hoofdbesteller posterijen Adresboek, burgerlijke stand
1930/31 Willem J.L. de Kreuk (1903-), timmerman Adresboek, burgerlijke stand
1932-1983 Winkel J.A.C. van Loon Adresboek
1984-2001 Videotheek De Klis Bouw-en woningtoezicht, beeldbank
2001-2011 Pasta Company, Italiaans restaurant  
2012- Thai-Lao Restaurant Info C. Van der Ploeg

Eigenaren:
jaartal naam bron
c1561, 1578 Barbara Bruijnen, wed. van Jacob Dircxz Walichsz 10e Penning 1561, 100e Penning 1578
1585 Bruyn Jacobsz Vosch Huizenprotocol 
1600-1620 Lenert Jansz Roos ( -1620), schipper, kagenaer, appelcooper Huizenprotocol, haardstedenregister 1600, verponding 1620
1620 Trijntgen Jans, wed. Lenert Jansz Roos Huizenprotocol
1622- Oth Gijsbrechtsz van Elst (-1647), cagenaer x1622 Trijntgen Jans; Verponding 1632
-1638 Bartelmees Eversz van Neck/Eck (-1638), kagenaar Huizenprotocol, Verponding 1632
1638-1658 Trijntge Claes (-1658), wed. Bartholomeus van Neck, Huizenprotocol, Verponding 1632
1658-1661 Jan Theunisz van Eck (1621-1668), zeepzieder, x1646  Arentge Bartels van Eck ( -1661), dochter van Trijntge Claes Huizenprotocol
1661 Louris Hendricksz de Ridder (-1691), papiermolenaar Huizenprotocol
  Cornelis Slatius alias Slaets (1634-1689), kleermaker
x1661 Swaentge Louris de Ridder
Kamerboek 26 mrt 1692 scheiding
  Swaentge de Ridder (1636-), wed. Cornelis Slatius Kamerboek 26 mrt 1692 scheiding
1695-1707 François Poeradus ( -1707), kleermaker Verkoopbrief 5 K 60 (945 gld) “vanouds den Appelboom”
1708-1728 Geertruijd Jans Makreel (1662-1728) Verkoopbrief 5 R 77v (1950 gld)
1728 Cijtgen Makreel (1671-1732),
zuster van Geertruijd en Jannetge Makreel
Verkoopbrief 6 B 51v (1800 gld)
  Jannetge Makreel (1674-1732 ) x1707Jan Stevensz Onderwater (1675-1752). Testament notaris W. Vlaardingerwoud 5 sep 1710
1738-1779 Willem Jouli (Guilielmus Joli/Soli -1779), stroohoedemaeker en koussewinkel Verkoopbrief 6 H 35 (2640 gld)
1780-1783 Leonardus Jollie / Sjollee (1755-1783) Verkoopbrief 7 D 45 (1020 gld)
1783-1799 Margaretha Maria de Mel ( -1802),
wed. Leonardus Jollie,
Testament notaris S. Prijn 21 feb 1779
1799-1800 Jacob de Kuijser (1736-1818) Verkoopbrief 4 A 125
1800/1801 Pieter Leendertsz van der Hoeven (1775-1837), uitdrager Verkoopbrief 7 I84 (1100 gld),
kad. art. 635
? Johannes L. Tersmette (1802-1843), timmerman Kadastraal artikel 2401
1866-1873 Christiaan J. Tersmette (1838-1873), geweermaker, zoon van Johannes L. Kadastraal artikel 4731, 1874 vererving
1874-1875 Johanna M. Harrij (1799-1875)
Wed J.L.Tersmette
Kadastraal artikel 5697
1875-1888 Leendert Slieker (1833-1887), kleermaker, en erven Kadastraal artikel 5896              
1888-1905 Theodorus J. Holtwijk (1843-), smid Delvenaar 6 jan 1888, kad. art. 6412 
1905-1925 Jacobus Makkes (1866-1953), meubelmaker Not. ADM Post (f 5900 Kadastraal artikel 8722  
1925- Jacob A.C. van Loon (1887-1964), behanger en stoffeerder
en zijn weduwe Johanna E. Setteur (1890-)
Kadastraal artikel 7868 
1967- Elisabeth J. (1916- ) en Johanna M. van Loon (1918- ), dochters van JAC Kadastraal artikel 16004
1969-1984 Evert van Brenk (1913-1982), woninginrichter, x Geertruida Latach
(later samen met hun zoon Evert)
Kadastraal artikel 20084
Kadastraal artikel 25766
1984-2001 Firma ‘Van der Klis’ (JWM Koot e.a.?) Veldwerkschets Kadaster
2001-2012 Delftse Horeca Exploitatie  
2012- Stichting Borgesius, Haarlem Info C van der Ploeg

Terug naar Vrouwjuttenland 9