Nadere informatie over Vlamingstraat 47

 

Kadasternummer 1832 C 764 t/m C769; dit huis C 766.
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 4 nr. 219 t/m 221; dit huis wijk 4 nr. 221.
Verpondingsnummer in de 18e eeuw Dit huis 1534. Andere percelen: 1535,1591.
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812  
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 5k143v, 6w138, 7g033v, 7i085
Monumentnummer + jaartal Nr. 96-0464 bouwjaar 1800-1900 woonhuis, 19e eeuws van karakter maar in oorsprong ouder.

Overige bronnen:

 • Kaart van Blaue 1649, kaart figuratief van Delft ca.1675, kadasterkaart 1832
 • Burgerlijke stand: geboorte-, doop-, trouw- en overlijdensakten
 • Kadegeld 1667
 • Oud-notarieel archief
 • Adresboeken van Delft
 • Volkstellingregister 1839
 • Bevolkingsregister op straatnaam 1849-1900
 • Gezinskaarten 1909-1938
 • Bouwvergunningen 1816-1894
 • Advertenties Delftsche Courant: openbare verkoping 1887 nr.20, 1907 nr. 205 en 1914 nr. 56
 • Molenramp 1922 nr. 2
 • Kadaster Zoetermeer: eigendomsakten vanaf 1853
 • www.watwaswaar.nl kadasterkaart Klein Vrijenbandsche Polder
 • W. v.d. Berg, 125 Jaar Gemeente reiniging Delft
 • Wim Weve, Huizen in Delft in de 16e en 17e eeuw
 • Aart Struijk, Het geslacht Struijk
 • Bart Kuit en Boudewijn de Haas, Van Oostvest tot Oosterstraat
 • John Michael Montias, Vermeer en zijn milieu  
 • Frans Grijzenhout, Het straatje van Vermeer   
Bewoners (een keuze uit de lange lijst):
jaartal Naam bron
10-10-1593 Joris Arienszn Pijnaker (vleeshouwer) trouwakte
4-6-1798 Jan van der Haak Notaris J.J. Goeveneur nr. 3344
24-8-1832 Jan van der Laan (bouwman) Akte van scheiding notaris W. van der Velden
1839 Kornelis Wilhelmus van den Heuvel (boekbindersknecht) volkstelling
1876 Cornelis Overvoorde, Geertrui Josina Overvoorde, Anthonie Daame Bevolkingsregister op straatnaam
1887 Cornelis van Leusden (geweermaker)  
1887 Abraham Stolz (maliemaker/geweermaker)  
1888 Johannes Petruvan Leusden (kleermaker en aanspreker = begrafenis bidder)  
1888 Leendert Johannes Houtzager (huisschilder en verver)  
1889 Willem van der Beek (schrijver)  
1889 Johanna Barendina Catharina de Vries (vroedvrouw)  
1908 Clazina Hanemaaijer, met dochters Stijntje en Betje Struijk Gezinskaart
1938 Vasterina (tante Mien) Keuzenkamp (woonde boven)  
1947 Cornelia Wilhelmina Broer- den Hengst en twee kinderen Henny Broer
1975 Fam. Jansen Corrie den Hengst
1977 Cornelia Wilhelmina den Hengst  

Eigenaren:
jaartal naam bron
1667 Arent Joris Pijnaker Kadegeld
5-5-1696 Jan van Oosten Huizenprotocol 5k143v
30-1-1723 Johanna van der Tak Notaris. A. Hoppesteijn van Leeuwen nr.2574 A, Folio 24
23-11-1768 Jacobus Staal Huizenprotocol 6w138
29-7-1786 Anthony Wijgel HP 7g033v
19-12-1801 Jan van der Laan HP 7l085
18-11-1832 Pieter de Groot Akte ven scheiding notaris W.van der Velden 3768 Art. 517
3-5-1853 Kornelis Wilhelmus van den Heuvel senior Dagr.14 N301 36 Art. 3649
7-4-1871 Kornelis Wilhelmus van den Heuvel junior Dagr. 436 nr.20 Art. 5378
2-10-1874 Cornelis Overvoorde Dagr. 34Art. 5810
13-8-1885 Arie Oebele Overvoorde Dagr. 58 Art. 7202
12-11-1896 Arie Vermaas Notaris W.L. Verschoor Art. 7366
20-9-1907 Clazina Hanemaaijer Notaris H.P.Bok Art. 8955
23-3-1914 Stijntje Elisabeth Srtuijk Notaris H.J.J. van Buijsen Art. 9067
23-1-1936 Pieter de Visser /Stijnje Clasina Struijk S.E. Struijk †
20-3-1959 CLasina Elizabeth den Hengst- de Visser Notaris J.E.H. Kruys
15-8-1977 Cornelia Wilhelmina den Hengst Notaris J. van Wijngaarden
 

terug naar het verhaal