Nadere informatie over Pieterstraat 1-9

 

Kadasternummer 1832

D 744

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 2-343

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

2710

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

140

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  

Monumentnummer + jaartal

 

 

Overige bronnen:
Boedelscheiding notaris vdr Sleijden 7-11-1699
Zie ook de website van Archeologie Delft

 

Bewoners:
jaartal naam bron
1543 Claes die lapper 10e penning
1600 Pieter Jansz in de Drie Varckens Haardstedengeld
1650-1692 Bastiaen Hambrouck, schipper &Jannetge Louris vdr Elst Boedelscheiding not vdr Sleijen 31-7-1699
1749 Barbara van Hoorn, wed Dirk de Bij, verkoopt zoopje
+ Antony van Puffelen, kuipersknegt, onderhuurder
Impost 1749
1801-1853 Reinier Hogeveen, warmoezenier Registre Civique, volkstelling 1839, overlijdensakte BS
1887 Maria van Dijk, wed Paap, winkelierster Zie adv
1906 Abraham Köhler, groentehandelaar woningonderzoek
 
Eigenaren:
jaartal naam bron
1543 Claes die lapper 10e penning
1600-1620 Pieter Jansz Haardstedengeld; verponding
1650 Cornelis Cornelisz Hambrouck Lijst van nieuw getimmerte huysen
1667 Bastiaen Cornelisz Hambrouck, schipper Kadegeld
-1692 Jannetge Louris vdr Elst, weduwe Hambrouck Boedelscheiding not vdr Sleijen 31-7-1699
1692- Gerrit Bril Waarbrief 5 H 307 v
  Symon Dircxz vdr Houve Waarbrief 5 H 396 v
1700-1727 Anthonij van Tricht Waarbrief 5 M 284 v
1727-1736 Joost Pinxternakel Waarbrief 5 Z 270 v
1736-1739 Cornelis Blom Waarbrief 6 F 208
1739- Wessel Ideing Waarbrief 6 K 146v
  Maria Hoogeveen Waarbrief 3 R 71
- 1747 Martina Hoogeveen & Jan van Dalen vererving
1747-1757 Adriana vdr Chijs & Jan Verpoorten Huizenprotocol
1757-1775 Johannes de Bruijn Waarbrief 6 Q 313v
1775-1781 Pieter Visser Waarbrief 7 A  175 v
1781- Jan van Eijk Waarbrief 7 D 175
  Hendrik Zegers Verkoop bij executie O 261
1799 Dina Zuiderwijk Waarbrief 7 I 236
1799-1801 Arij Smits en Herman v  Leeuwen Waarbrief & I 236v
1801-1853 Reinier Hogeveen, warmoezenier Waarbrief 7 L 47
1853-1861 Hermina Hoogeveen Kad legger 3717
1862 Alida Hoogeveen Kad legger 4251
  Willem Peters, schoenmaker Kad legger 3214
1880 Jan van Dijk, metselaar Kad legger 6317
-1887 Maria van Dijk, wed Paap, winkelierster Kad legger 7370
1887-1899 Abraham Köhler, winkelier Kad legger 8083
1899-1937 Hendrik vdr Seijp, koopman Kad legger 8492
1937-1951 Anna vdr Seijp & Hendr Saeys, Suriname Kad legger 15215
1951 Firma van Schie Kad legger 16348
1952-1972 Capar Hooyman, wijnhandelaar & Cornelia v Schie Kad legger 16968
1972-2000? Gemeente Delft Kad legger 20661