Nadere informatie over Phoenixstraat 52
 
Kadasternummer 1832 C 48 (perceel met stal aan de stadsvest), C 55 grote tuin binnenterrein, plus huis Oude Delft)
Kadasternummers huidig perceel C 03840, C 03841(parfumfabriekje), C 03858 (grote tuin)
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 5 nr. 6 (toegang in Schoolstraat), wijk 5 nr. 12 (Oude Delft)
Verpondingsnummer in de 18e eeuw Niet bekend.
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 865v2
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 Niet bekend.
Monumentnummer + jaartal 92-0095
Overige bronnen:
  • Een aantal gegevens is afkomstig uit 'Delftse vrouwen van vroeger door Delftse vrouwen van nu'. Uitgave van VO/C Delft
  • De Fabrieksbode, personeelsorgaan van de Gistfabriek, 6 april 1957, nr. 14.
  • Documenten/foto’s van Philip en Margo Poppink
Eigenaren van het perceel volgens opgave Historisch Gis. Het pand aan de Phoenixstraat dateert van 1869.
Voor die tijd hoorde het perceel bij Oude Delft 199. Hier genoemde eigenaren horen bij Oude Delft 199, op de familie Van Marken na.

Jaartal naam bron
1632 Juliaen de Moor, ďmett zijn huys aan de vestĒ. Verponding 1632
1645 Aelbrecht van der Graeff, brouwer aan de Koornmarkt, vanaf 1645 aan de Oude Delft Huizenprotocol ca.1640, pag. 865v2, Delftse BiografieŽn
Andries Boogaart, heer van Alblasserdam, functionaris in Oost-IndiŽ (1629-1699) Delftse BiografieŽn
1699 Suzanne Ab(b)ema, weduwe van Andries Boogaart  
  Willem van Berckel (1679-1759) o.m. burgemeester Delft, gehuwd met Cecilia Boogaart van Alblasserdam(1678-1730. Delftse BiografieŽn
1730 Willem van Berckel  
1762 (Johannes Swalmius (1715-1761) en) Cecilia Wilhelmina van Heemskerk Huizenprotocol, 865v2
  Willem van Assendelft (1704-1756), veertigraad, havenmeester, schout, en Adriana Hoogwerf (1721-?) Woonde volgens Delftse BiografieŽn aan de Voorstraat OZ
  Jacob van Vredenburch (1744-1814) en Wilhemina Machteld van Assendelft (1751-1786)  
  Pieter Hacker Verponding 1810
1832 Elisabeth Hacker, dochter Pieter Hacker Verponding 1810, Kadaster 1832.
1869 Jacobus van Marken en Agneta MatthŤs,
Eigenaren Phoenixstraat 52
 
     
  Familie Post  
1964 Familie Poppink
 

terug naar het verhaal