Nadere informatie over Oude Delft 167

 

Kadasternummer 1832

 

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

 

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

 

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

 

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  

Monumentnummer + jaartal

 

 

Overige bronnen:
M. Dr. Th.F.J.A.Dolk, De geschiedenis van het Gemeenlandshuis van Delfland, 1933.
J. Kruger en C. Postma, Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft, 1975.
Zie verder: JGM Kistemaker e.a., Hoogheemraadschap van Delfland 1289-1989.
C.Postma: “Delft contra Delfland, of de strijd om inspraak” in De stad Delft, cultuur en maatschappij van 1572-1667, 1981.
W. Weve, Monumenten in Delft, p. 56-58.