Nadere informatie over Oude Delft 137

 

Kadasternummer 1832

C 1091 en C 1088

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

 

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3697 en 3696

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

874v

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 266r

 

Overige bronnen:
Henri A.Ett, Het Delftse Grachtenboek, p. 31
H. Gerson, Genealogie van het geslacht Van Beresteyn p. 105-109, 165-168 en 252-258.
 

Bewoners Gulden Meebael:

jaartal

naam

bron

-1593

Albrecht Hendriksz, boekdrukker

H.Gerson p. 107

1593-1625

Paulus van Beresteyn, koopman in meekrap en specerijen

H.Gerson p,.107-109

1625-1667

Cornelis van Beresteyn en zijn weduwe, regent

H Gerson p. 168

1667-1674

Zacharias van Bersteyn van Hofdijck, regent

H Gerson p. 253

1679-1690

Gerradus Putmans, burgemeester

H Gerson p. 253

1750

Jacob Gaal, met vrouw, 3 kinderen, een min, zes boden en een koets met 4 paarden

Impost 1750

 

 

 

-1878

Mr Samuel Hartogh Heys, hoogheemraad v Delfland

Ett p. 31

1892-

W.F. van der Mandele, bankier

Ett p. 31

 

 

 

1926-1968

Weeshuis en Tehuis voor Werkende Jongeren

A. Hallema, Weeshuis

 

Gemeentelijk kantoor

 

 

AMRO-bank

 

Vanaf 1986

Onderdeel Stadskantoor Delft

 

Eigenaren C 1091:

jaartal

naam

bron

-1593

Albrecht Hendriksz

Oud huizenprotocol 266

1593-1625

Paulus van Beresteyn

Oud huizenprotocol
Koopprijs f 6900

1625-1667

Cornelis van Beresteyn en zijn weduwe

vererving

1667-1679

Zacharias van Bersteyn van Hofdijck

vererving

1679-1690

Agneta Deutz

vereving

1690-1716

Theodorus Valllensis

huizenprotocol

1716

Jacob Vallensis

Scheiding onder de hand

1725?

Catharina Vallensis en Ewoud van der Dussen

vererving

1745

4 kinderen vdr Dussen + echtgenoten

vererving

 

Henricus Kintius en weduwe

Waarbrief 7C 05

 

Didericus van Rossum

Waarbrief 7G 482
Verponding 1795

 

Jan Baers of Boers en weduwe

Verponding 1810

1832

Lubertus van Rossum

Kadaster 1832

 

Paulus Soek, chirurgijn

Verponding

1892-

W.F. van der Mandele

 

-1926

Wed Vdr Eyk Bijleveld

A.Hallema, Weeshuis p. 423

Sinds 1968

Gemeente Delft