Nadere informatie over Koornmarkt 93

 

Kadasternummer 1832

D 577

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

W 2-86

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3557

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

 

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 320

Monumentnummer + jaartal

11836

 

Overige bronnen:
Schatten in Delft, p. 101 en 106
H.A. Bosman- Jelgersma, Vijf eeuwen Delftse apothekers, p. 121-127
Nw Ned. Biografisch Woordenboek, lemma Philip van der Goes
GA losse aanwinst 570 Liber Amicorum Ouboter van der Griendt
Weeskamer boedel 1788 Anthony Vermaat
Hinderwetverg 22-1-1875 (secr-arch nr 1520)
 
Bewoners:

jaartal

naam

bron

1543

Dirck Cornelisz

10e penning

1562

Claes van Adrichem

RGP 178 p. XXI

1568-1600

Philips van der Goes (†1572) & Marike Adriaensdr (v Adrichem)

100e penning, haardstedengeld

Ca 1650-1670

Johan van der Meer, apotheker (1616-1683)
en Cornelia van Voorburgh

 

Ca 1670-1718

Cornelis de Man (†1679) apotheker
en Beatris de Vries van Bolgersteyn (†1718)

familiegeld

1718-1730

Gerrit van Bart en Agneta van Gael

 

1730-1749

Anthony Vermaat, belastingpachter en Agneta van Gael

Verponding, impost

 

 

 

1783-1795

Martinus van Yperen, arts en Maria Ruysch

wachtgeld

1803

Abraham van Leeuwen ?

stemregister

1832

Cornelis Ouboter vdr Grient, stadstekenmeester (1797-1868)
& Cornelia Snijders Luwema

belastingkohier

1850

A. Leefland

kiezerslijst

1875

J.A. van Schaik

hinderwetverg 1875

1883-1885

Anton Molkenboer, zonder beroep

Bev. reg.

1886-

Johan Cappel, koopman

Bev. reg.

1900

Pakhuis Van Gend & Loos; boven J en E Klaassen

adresboek

1920

Pakhuis Van Gend & Loos; boven K van Vlugt

adresboek

1949-1963

Pakhuis Van Gend & Loos; boven A.G. van de Wiel

adresboek

1963-1989

Pakhuis drogist Vlugt (van de Salamander op de Markt):
boven: Nicolaas van der Kruk (1914-1989), werknemer Kabelfabriek & Margaretha Mulder

informatie
Piet van der Kruk

1990-

Restaurant La Bamba

 

 
Eigenaren:

jaartal

naam

bron

1543-1553

Dirck Cornelisz

10e penningen

1561

Eewout Duyst

10e penning

(1568-1600)

Philips van der Goes & Marike Adriaensdr (wed)

100e penningen.
haardstedengeld

1620

Anthonis Heyndricxz van de Geyssen

verponding

1632

Agneta Jansdr van der Graeff

verponding

 

 

 

Ca 1650

Gerrit Woutersz Liefting

huizenprotocol

1666

dr Johan van der Meer, arts

kadegeld

 

Cornelis de Man

 

1718-

Gerrit van Bart

Waarbrief 5 V 174v

1730

Anthony Vermaat

verponding

1752-1790

Marcus du Ferro, chirurgijn

Waarbrief 6 O 204

1790-1808

Cornelis van Winkel, chirurgijn

Waarbrief 7 G 351 v

1808-

Gerard Willem Boon

Waarbrief 7 O 132 v

1832

Abraham van der Beek

kadaster

(1838)

Hendrik van den Berg, koopman

Kad art. 2262

      -1875

Pieter van der Hulst, loodgieter

Kad art. 684

1875 -1885

Laurens Nooten, winkelier

Kad art. 5031

1885 -1897

Anna Schmier, wed van Wenden in Leiden

Kad art. 7128

1897

Anton Reichert, koopman te Hof v Delft

Kad art. 7114

1897 - 1929

Van Gend & Loos

Kad art. 7642

1929 - 1962

Alg. Transport Onderneming te Utrecht

Kad art. 13893

1962 - 1989

Willem Vlugt, drogist

Kad art. 16117

1989

Splitsing in appartementen

Kad art  25694

 

terug naar het verhaal