Nadere informatie over Koornmarkt 73

 

Kadasternummer 1832

D 588

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 2 no. 76

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3547

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

951v 2

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  322v

 

Overige bronnen:
Zie ook: jhr.dr. D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, geschiedenis van een Delfts brouwers- en regentengeslacht, Den Haag 1956.

 

Eigenaren:

jaar

persoon

bron

1493

Jan Gerritsz

losse aanwinst GA no 2

1543/1553

Cornelis Aelbrechtsz

10e penningen

1561

Jan Jansz Boot in de Ruyt

10e penning

1563-1627

Gerrit Jansz Graswinckel

Vonnis Raad v Beroerte 1567
oud huizenprot fo 322v

1627-1635

dr Engelbrecht (Graswinckel) van Maesland

verponding 1632

1635-1648

De weduwe van Maesland

verponding, haardsteden 1638

1648-?

Gerrit Graswinckel

huizenprotocol fo 951v

 

Splitsing tussen Koornmarkt en Oude Delft

verponding

ca 1650

Boudewijn van Brakel, commies

waarbrief 4 F 6

1666

Cornelis van den Brouck, advocaat

huizenprotocol fo 951v (2 T 240)

 

mr Hendrick van Spieringhoek

waarbrief 4 T 85v, kadegeld

Ca 1710

Magdalena van der Dussen

waarbrief 5 R 237v

 

Ruijsch

verponding

 

Dirk van der Dussen

Vererving op grond van testament 18-7-1722 bij notaris in Den Haag

17-1-1724

Cornelia de la Grappe, vrouw v Frederick Wolphert Gijssen (f 3500)

waarbrief 5 X 245

30-10-1730

Francois Jacob van Overschie (f 8500)

waarbrief 6 B 326v ; verponding

 

David Graswinckel

vererfd

16-10-1765

diens wed. baronesse Elisabeth van Slingeland

bij boedelscheiding (notaris Bertrand)

vererfd

Dirk Graswinckel

verponding 1795, 1810
en kadaster 1832

 

H.M. Beekman

 

1888

Nicolaas Roodenburg

Notaris Kleijn v Willigen a 1699
taxatie kadaster 1900

 

Bewoners:

jaar

naam

bron

1543

Cornelis Aelbrechtsz 

10e penning

1559-1574

Jan Jansz Jonge Boot [Graswinckel]

100e penning 1568
Graswinckel, p. 23

1563-1627

Gerrit Jansz Graswinckel (1542-1627) en Baertje v Maesland

Graswinckel p. 24-55

1627-1648

dr Engelbrecht (Graswinckel) van Maesland (1577-1635) en Maria van Hoogenhouck (1588-1648)

Graswinckel p. 74-78

 

 

 

(1674,1679)

mr Hendrick van Spieringhoek

familiegeld, wijngeld

 

 

 

1724-1730

Capitein ter zee Frederick Wolphert Gijssen (1680-1727) en Cornelia de la Grappe (…-1748)

begraafboek

1730-1760

François Jacob van Overschie, (oud-) burgemeester (..- 1760) en Johanna Ingelby (..-1759)

verponding 1732, impost 1750

 

 

 

1789-1842

Dirk Graswinckel (1761-1842) en Dionysia van Schuylenburg

Graswinckel, p. 278-279

1850

J. Elsen

kiezerslijst

1888- (1915)

Nicolaas Roodenburg, aannemer ;
op 73a (boven?) woonde in 1900 weduwe J. Petillon

Adresboek 1900
Telefoonboek 1915

1929

Op 73a: fam Küller

Adv Delftsche Courant

1938

Op 73a: ir. H. Strick van Linschoten

Adv Vaderland 14 mei 1938