Nadere informatie over Koornmarkt 25

 

Kadasternummer 1832

E 530

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk I -97

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3529

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

956

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 327

Monumentnummer + jaartal

11813

 

Overige bronnen:

Akte notaris v Ruiven 1958 fo 58 (1-10-1647)

Akte notaris Corn vdr Sleyden 2509 fo 3 (5-1-1697)

Weeskamerdossiers 6665-6667

Losse aanwinst 158, Gem Archief Delft

 

Bewoners:

jaartal

naam

bron

1543

Jan Jacobsz

10e penning

1561

Gerrit Beertensz (huurder)

10e penning

1600

Cornelis Evertsz van der Poll

haardstedengeld

 

Dirck Evertsz van der Poll (overleden 1625) ?

 

1638

Wed v Dirck Evertsz van der Poll (overleden 1643)

haardstedengeld

...-1648

Cornelis Kersenboom

??

1648-1672

Elias Fangaert, koopman (overleden 1672)

 

1674-’79

Weduwe Fangaert

familiegeld, wijngeld

 

 

 

1715

Jacoba de Roo, weduwe v Bartholomeus vdr Swaan (overleden 1718) + Jan van der Mijl (vermoedelijk)

familiegeld

1725-1765

Barend Slegge, marktschipper op Schiedam, Rotterdam en Den Haag, en Maria van der Hidde

Verponding 1732,
impost

1765-1805

Pieter Slegge en Sussanna Speeleveld, vanaf 1779 Anna Halbach (sinds 1800 zijn weduwe)

Wacht- en tuchtgeld

1807-1811

Abraham van Leeuwen

Wacht- en tuchtgeld

 

 

 

1832-1853

Christina Barendina Knop (overleden in 1853, 92 jaar)

Kiezerslijsten,
Volkstelling,
overlijdensakte

1854-1867

Gerrit Kardol, koopman
Leendert Heederik, kantoorbediende, en
Johanna Nieuwpoort + studenten

Bevolkingsregister

 

Dirk van der Ende, reiziger

Bevolkingsregister

1871-1877

Cornelis Ypelaar, steenhouwer

Bevolkingsregister

1876-1890

George Karel Nieman, docent aan de Indische Instelling

Bevolkingsregister

1890

A.P. van Alphen, koopman en kamerverhuurder

Bevolkingsregister

1898

Mej. Besanger (huurster)

Verkoopadv  DC

1904-1920

Mevr M.C. Veldhuis, kamerverhuurster

adresboeken

1925-1950

Wed A.J. Heesterman-Kikkert, later mej J.C. Heesterman,
pensionhoudsters

Adresboeken/ telefoonboek

1957-1968

M.P. Mostert, drukker

 

1968-1995

Bedrijfspand, drukkerij “de Stad”

 

 

 

 

 
Eigenaren:

jaartal

naam

bron

1465

Pieter Bertelmeesz

tijnsregister

1543

Jan Jacobs

10e penning

1553-1578

Cornelis Jan Boekelsz (en zijn weduwe)

10e penning
100e penning

ca 1585

Jacob Sasboutsz vdr Dussen en Adriaen Dircsz Fyck

huizenprotocol

1600

Corneils Evertsz van der Poll

haardstedengeld

1620-1632

Dirck Evertsz van der Poll

verponding

 

Cornelis Cornelisz Kersenboom

verponding/ huizenprotocol

1648-1697

Elias Fangaert en zijn weduwe

Not Ophoven (28-4-1648)
En not vdr Sleyden 5-1-1697

1697-

Pieter van Dalen c.s.

Waarbrief 5 K 290

 

Jacoba de Roo

Waarbrief 5 N 230

-1725

David Kam, plateelbakker in de Pauw, ernaast
en zijn weduwe

 

1725-1765

Barend Slegge, marktschipper

Waarbrief 5 Z 83v

1765-1805

Pieter Slegge en zijn weduwe

Waarbrief 6 V 101

1805-.....

George Christoph Sommier

losse aanwinst 158

ca1820-1846

Gijsbert Kardol

Kadaster (art 735)

1846-1868

Leendert Heederik

Kadaster (art 2231)

1868-1872

Adriaan de Lint

Kadaster (art 4405)

1872-1877

Cornelis Johannes Ypelaar

Kadaster (art 4851)

1877-1898

Johanna Nieuwpoort, wed Ypelaar

Kadaster (art 6279)

- 1906

Heiltje Arina Ypelaar

 

- 1963

Ariena Helena Ypelaar

 

1963-1980

M.P. Mostert

 

1980-1995

A.J.G. Steen

 

1995-2002

L vdr Lugt en JH Spietsma