Nadere informatie over Koornmarkt 1
Kadasternummer 1832 E 521
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 1 no. 89
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3520
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 329 r1
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 958 r 2b en v1
Verponding 1620 448r1
Monumentnummer + jaartal Rijksmunument 11808 Bouwjaren 1600-1699/1800-1850
Beschrijving monument Hoekpand Breestraat. Pand (XVII e eeuw?) met gepleisterde zijgevel, waarin muurankers en Empire-ramen. Voorgevel (XIXe eeuw)) onder lijst en met schuiframen. Achtergevel van IJsselsteen met vlechtingen. Hoog schilddak met dakkapel, achter aansluitend tegen puntgevel met vlechtingen.
Eigenaren:
jaar naam bron
1461 Duyst Heynricxz  tijnsregister
1543-1561 Pieter Sasbout 10e penningen
1573-(1595) Dirck Verhoogh, brouwer [† 1595] Geconfisceerde goederen, Oud Huizenprotocol
1600 Kinderen van Dirck Verhoogh Haardstedengeld
1620- (1636) Michiel Lambregtsz van Criekenbeeck [†1636] Verponding 620 en 1632
1638 Sasbout van der Dussen Haardstedengeld, Verponding
  Crijn Holthuysen Verponding
  Hendrick Holthuijsen Verponding
  Heyndrick Kittensteyn, brouwer Waarbrief 3 K 180v
1650 Claes Willemsz vdr Woert, brouwer [†1652] Waarbrief 4 A 45
  weduwe vdr Woert  
  Joris Jansz Ackerdijck, brouwer
cq Joris Jansz, bouman in Ackersdyck
Verponding, Waarbrief 4 F 67v
1666 Aeghie Breethouck Kadegeld
ca1686-1702 Louis Blankenburch Waarbrief 5 D 97
ca1702-1712 Frans Drieborn Waarbrief 5 N 305
ca1712-1766 † Nicolaas Sne, kaarsenmak Waarbrief 5 S 10
1766 -1795 Nicolaas Snep de jonge bij donatie 6 D 143
1795-1820 † Hendrik Snep Vererving, verponding
1821-1826 Nicolaas van den Bos verponding
1826-1827 Pieter Casparij verponding
1827- na 1832 Jan Willem Casparij, kabinetwerker kadaster
     
1912    
1985 DUWO  

 

Bewoners:

jaar naam bron
1543-1561 Pieter Sasbout, brouwer 10e penningen
1600 Kinderen van Dirck Verhoogh haardstedengeld
1621-1636 Michiel Lambregtsz van Criekenbeeck, brouwer [ †1636] losse aanwinst 415
1674/1679 Maartge Joris, de weduwe van Cornelis Aalbrechtsz met kinderen en zuster familiegeld; wijngeld
1715 Govert van der Heyden, marctschipper familiegeld
1730-1766 Nicolaas Snep, met vrouw en 8 kinderen († 1766) Verponding 1730, impost 1750
1766-1795 Nicolaas Snep jr Wacht- en tuchtgeld
1795-1810 Hendrik Snep Wacht- en tuchtgeld
1832 Johan Casparij, kabinetwerker Kiezerslijst
1839 Pieter Caspari, kabinetwerker (65j), weduwnaar
+ drie oudere heren, w.o. stoelenmatter Andries de Ruijter en Joh. De Hoop, klerk bij Stapel- en Constructiemagz + 2 dames Langagne
Volkstelling
1850 I. Rijndert kiezerslijst
1880 Jacob Joh. Ahsmann, muziekmeester bevolkingsregister
1900 A. Mostert adresboek
1920 J. Berkel adresboek
1949 weduwe Schaik-Ammerlaan adresboek

Terug naar Koornmarkt 1