Nadere informatie over
 
Kadasternummer 1832 C 181, 182, 183. Bij de aankoop in 1890 de nrs. 2218, 2219, en 2288 (Poort)
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 5, nr. 482, 483, 484
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 1045, 1046, (1073-2) 1047, 1048
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 136r1; 135v1, 135r2
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 694r1A, 700v1, 700v2
Monumentnummer + jaartal 11785, Rijksmonument

Overige bronnen:

  • Ach lieve tijd, 750 jaar Delft en de Delftenaren, pag. 369
  • De stad Delft, cultuur en maatschappij van 1813 tot 1914, pag. 93 en verder
  • Genealogische en historische encyclopedie van Delft, pag. 263
  • Typoscript (ca. 1966) met gegevens afkomstig van het Nederlands Postmuseum. Archief Delft
  • Jong Holland 1987. “Naar aanleiding van uw bovenvermeld schrijven”, brief d.d.10 november 1958 van Jan Schoonhoven aan de (PTT-) Dienst voor Esthetische Vormging, Nassauplein 11 Den Haag.
  • Toelichting Rijksmuseum bij het in bruikleen gekregen ‘postkantoorreliëf’
  • Wikipedia over ontstaan telegrafie.

Terug naar Hippolytusbuurt 12- 14