Nadere informatie over Achterom 65
 
Kadasternummer 1832 E 299, in 1876 gesplitst in E 1638 en achterhuis E 1637, na de sloop in 1925 E 2954.
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3371
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 11r

Overige bronnen:

  • Achter de gevels van Delft - Thera Wijsenbeek – Olthuis, uitg. 1987
  • Geschiedenis van de Delftse Plateelbakkerijen deel 3 - Wik Hoekstra – Klein, uitg. 2000
  • Geschiedenis van de Delftse Plateelbakkerijen deel 13 - Wik Hoekstra – Klein, uitg. 2006
  • Delft – het Achterom - Jaap Hoekstra, uitg. 2008
  • Weeskamerboedel Jan van Ee - toegang 72 nr 8868
Bewoners:
jaartal naam bron
(1600) - 1607IJsbrandt Danielsz Haardstedenregister
1607-1628Gerrit Thoniszn (overl 1628) koekbakker
& Janneke Thonisdr
tr in 1625 als weduwnaar met Janneken Thonisdr
DTB
 ?  
1704 – 1713 Jan Abrahamsz van Ee, plateeldraaier
& Annetge Werckhoven, alias Annetge Denie/ de Nije, alias Anna Bastiaans  tr 1704
1708, 1709, 1711 en 1716 kinderen begraven vanaf Achterom
1717 Jan van Ee overl in 4e huis van Sliksteeg aan Achterom 
Bij overlijden nog 4 k in even (Abr 13j, Hendr 11j, Maria 5j, Zijtje 3j en weduwe zwanger van 5e kind.
DTB
Weeskamercomp 18e bundel fo 298
1728-1736Ariaantje Elterenberg(h) (1699-1754)
Trouwde 1729 Jan Konijn, kregen kind in 1735 Erfde geld uit familie
Taxatieregister verponding 1732 NA Financie van Holland 492; DTB
1742 – 1754 Johannes Pieter Tevendael, brouwersknecht
& Neeltje van Dijk tr 1734
Impost 1749, nr. 3371
1754 – 1786 Frank Vijfjaar (overl 1786)
& Anna Verhey
DTB
1791 – 1821 Mees van der Struijf, (*Delft, 1757) schuitenvaardersbaas, vletter
& Wilemina Noordermeer
Bew. belasting van 3 miljoen
Predikantenboekje
Bev. Reg. 1825 – 1829
1821 – 1829 wed. Willemina van der Struijf - Noordermeer, baakster en kraambewaarster Bev. Reg. 1825 – 1829
BS
1809Reijnier van der Struijf Bew.belasting van 3 miljoen.
1809 – ca. 1840 Dirkje van Rusten, schoonmaakster Bew.belasting van 3 miljoen
Patentbelasting 1809 – 1811
Volkstelling 1839, BS
1826 – 1871 Dirk van der Struijf, (*Delft, 1798) vletter, schippersknecht Bev. Reg. 1825 – 1829
Bev. Reg. 1846 – 1849
Bev. Reg. 1850 – 1860
Volkstelling 1839
1826 – 1833 Mees van der Struif, (*Delft, 1791) vletter Arch. Secretarie Zorg Personen Arch.nr. 0002 inv.nr. 06349, BS
1859 – 1861 Mees van der Struif, (*Delft, 1830), scheepmaker, veerschipper van Delft op Rotterdam Bev. Reg. 1850 – 1860
1861 – 1871  Willem van der Struif, timmerman Bev. Reg. 1861 – 1876
BS
1871 – 1876 Dirk van der Struif, (*Delft, 1834) zadelmaker Bev. Reg. 1861 – 1876
1876 – 1876 Matthijs Scheijbeler, machinist Bev. Reg. 1876 – 1892
1876 – 1877 Johannes Nicolaas Buitendijk, vormer Bev. Reg. 1876 – 1892
1876 – 1877 Theodorus Barthelomeus IJsseldijk, werkman Bev. Reg. 1861 – 1876
Bev. Reg. 1876 – 1892
1876 – 1880  Daniel Galjaard, sjouwer, zandvormer Bev. Reg. 1861 – 1876
Bev. Reg. 1876 – 1892
BS GA Leiden en Den Haag
1877 – 1878 Arie Schouten, sjouwer Bev. Reg. 1876 – 1892
Adresboek
1878 – 1883wed. Antonia Wilhelmina Dirkje Schouten - van Keulen
wed. Maria Everdina van Keulen - van Ommeren Als commensaal (kostganger) Johannes Adam van der Woude, vormer aan ’s Rijks IJzergieterij
Bev. Reg. 1876 – 1892
Adresboek
1879 – 1880 Johannes Wieringa, smid Bev. Reg. 1876 – 1892
1879 – 1881   Pieter Huig, verver, verhuist naar Ham 8. Bev. Reg. 1876 – 1892 
1881 – 1883 Hendrik Cornelis Sohl werkman Bev. Reg. 1876 – 1892
1883 – 1883 Casper Johannes Verhoef kleermaker Bev. Reg. 1876 – 1892
1883 – 1883 Hermanus Karnebeek schipper Bev. Reg. 1876 – 1892
1884 – 1884  Richard Boecker, zaakwaarnemer Bev. Reg. 1876 – 1892
1884 – 1885 Bastiaan Gerrebrands, koopman Bev. Reg. 1876 – 1892 
1885 – 1888 Geertruida Maria Lander Bev. Reg. 1876 – 1892
1885 – 1886 Daniel Philippus Cornax werkman aan Oliefabriek Bev. Reg. 1876 – 1892
1888 – 1889 Hermanus Martens, werkman Bev. Reg. 1876 – 1892
1888 – 1888 Jan van der Pol, vlasser, werkman Bev. Reg. 1876 – 1892
1889Laurens Steijger schipper Bev. Reg. 1876 – 1892
1889 – 1890  Henricus Petrus van Veen, tuinder Bev. Reg. 1876 – 1892
1890 – 1892 Leonardt Ouwendijk, arbeider Bev. Reg. 1876 – 1892
1891Petrus Johannes Schut, kleermaker Bev. Reg. 1876 – 1892
1891 – 1892 Stephanus de Jong, werkman Bev. Reg. 1876 – 1892
1890 – 1890 wed. Elisabeth Karnebeek – Oosterman Bev. Reg. 1876 – 1892
1891 - 1892wed. Johanna Jansen – Elmendorp, werkster Bev. Reg. 1876 – 1892
1893 – 1897 Leendert Blom, glasblazer (1909), koopman (1893), zet-kastelein (1912) Adresboek; Consentenboek 1891-1897; BS Delft, Leiden en Den Haag
1893 – 1894 Henri Joseph Jurdan, geweermaker Adresboek
1898 – 1900 wed. Johanna Brinkman – Fritze, winkelierster Adresboek
BS
1899 – 1900 Cornelis Schouten, werkman Adresboek
1902 – 1923 Bastiaan Gerrebrands, uitdrager “Vervallen woningkaarten”
Gezinskaart Gezondheidscie
1915 – 1923 Anna Paulina Martens, dienstbode Gezinskaart
1923 – 1924 Johannes Kerkhoven, stoker en werkman aan de Gasfabriek “Vervallen woningkaarten”
Gezinskaart
1925 – ca. 1965 Pieter van der Kruk, groenteboer. Huurde na de sloop het omheinde perceel voor opslag Overlevering, eigen waarneming
Eigenaren:
jaartal naam bron
Voor 1600 – 1607 IJsbrandt Danielsz Haardstedengeld
Duit op de Gulden
1607 – 1628 Gerrit Thoniszn, couckebacker,. Duit op de Gulden Verponding 1620 – 1632 postnr. 424vl
1628 – na 1650  Huych  Aryenszn, wielmaker Verponding 1632 – 1654 postnr. 432vl
Huizenprotocol 11r
na 1650 – 1685   Abraham Salomonsz Fierens Huizenprotocol fol. 11r
1685 – 1710 Gijsbrecht Claesz van Lexmont, varensgezel, vletter Huizenprotocol fol. 11r
Boedelbeschrijving, notaris Cornelis van der Sleijden, Inv.nr. 2522g, Folio 352, 19-11-1710
Gekocht voor fl 525 uit faillissement Abr. Fierens
1710 – 1711 Geertruid Claes, weduwe van Gijsbrecht Claesz van Lexmont, dochter Maeritie Gijsbregts van Lexmont en kleinzoon Pieter Claese van Lexmont. Huizenprotocol fol. 11r
Testament 07-02-1710 Not. Cornelis van der Sleijden, Inv.nr. 2522b, Folio 84
Testament d.d. 14-04-1714 Not. Jan de Bries, Inv.nr. 2407C, Folio 199
NA toeg.nr 1.04.02 inv.nr 13902 folio 127
1711 – 1720 Maarten van der Swerff, meester metselaar en Harmanus Knollenburg, meester steenhouwer, ieder voor de helft Huizenprotocol fol. 11r
Verkoopbrief 5R 345v
koopprijs fl 400
1720 – 1728 Johannes van Berschot, timmermansknecht Huizenprotocol fol. 11r
Verkoopbrief 5V 301v
1728 – 1736  Ariaantje van Elterenberg(h) Huizenprotocol fol. 11r
Verkoopbrief 6B 66
koopprijs fl 400
1736 – 1740  Thomas Verhagen Huizenprotocol fol. 11r
Verkoopbrief 6F 151v
1740 – 1742 Ariana Westerbaan, weduwe van Steven Picave Huizenprotocol fol. 11r
Verkoopbrief 6K 209v
1742 – 1754 Johannes Pieter Tevendael, brouwersknecht Huizenprotocol fol. 11r
Verkoopbrief 6L 46v
Impost 1749, nr. 3371
1754 – 1781     Frank Vijfjaar Huizenprotocol fol. 11r
Verkoopbrief 6Q 86
1781 – 1783  Johannes Wenting, koopman. Verkoopbrief 7D 159v
Huizenprotocol fol. 11r
1783 – 1791 Reijnier Noordermeer, schipper Huizenprotocol fol. 11r
Gekocht per Decreetbrief uit faillissement prijs  fl 195
1791 – 1826 Mees van der Struijf, vletter Verkoopbrief 7G 418v
Huizenprotocol fol. 11r
1826 - 1871 Dirk van der Struijff, veerschipper Legger nr. 1428 Verponding 1810 – 1832
1871 – 1876 wed. Elisabeth van der Struijff – van der Feijst en kinderen Legger nr. 6013 Notaris mr. P. Post Uiterweer 24 en 31 juli 1871, akten 1033 en 1042
1876 – 1893  Jean Elfferich, tuinier Not. mr. P. Post Uiterweer, 18-03-1876, akte 2135
Legger nr. 7224 en nr. 5748
1893 – 1902 Wed. Maria Johanna Elfferich - Kortleven Geërfd van overleden man
1902 - 1920 Jacobus de Roo, meester timmerman. Notaris P. Bron, 2 en 9 juni 1902, akten 1191 en 1195
1920 – 1923 George Coenraad Kunz, sigarenhandelaar. Notaris H.P. Bok, 2 en 9 feb. en 15 maart 1920
1923 – 1923 Johannes Andreas Vredenbregt, slager Arch. Openbare Werken Toeg.nr. 29 nr. 2681, BS
1923 – na 1935 Erven van Johannes Andreas Vredenbregt, vertegenwoordigd door slager Anthonius Martinus Steijger Arch. Openbare Werken Toeg.nr. 29 nr. 2681
BS
1923 - 1925 Onbewoonbaar verklaard bij Raadsbesluit van 28 november 1923, sloop begonnen op 3 maart 1925, voltooid op 7 maart 1925 en niet meer herbouwd. Raadsbesluit
Brief Gezondheidscie. van 25-07-1924 aan B en W

Terug naar Achterom 65