Nadere informatie over Voorstraat 22

 

Kadasternummer 1832

C 299, 297

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 5 nr 87

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

0637 en 638

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

Ora 281-283 can 1648 0726v

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 (1553)-666 (1561)-2575 (1578)
Haardstedengeld 1600 135.4 mr Jan ’t Houffijser Voorstraat oz taxatie 120
  599 J.J. Valckenier (11) 8 haertsteden 2 brouwketels 3 eesten (droogovens voor mout)

Monumentnummer + jaartal

12.223  inschrijving reg 29-06-1967 kad 3693/1 C4158.
Omschrijving:
Patriciërshuis met brede lijstgevel van zeven vensterassen (XVIII d). Rijk gesneden deur met bovenlicht en omlijsting alsmede gesneden kroonlijst in late Lodewijk XVI-vormen. Vensters met geprofileerde omlijstingen en ramen met gesneden middenstijlen. Stoep met stoeppalen en fragmenten van stoephek met Empiremotieven. Bezit inwendig: Lodewijk XVI houten trapleuning met eindbaluster; gecanneleerde kolom bekroond door vaas.

 

Overige bronnen:
Archeologische onderzoek 1997. Aardewerk begin 13e eeuw, sporen van kelder; was brouwerij 2e helft 15e eeuw. Beerputten.
Rekeningen Rekenkamer Holland. no 4857 NA.
Weeskamer rekening goederen kinderen Jan Jansz Valckenier 1619, 1626. GAD bnr 72 inv nr 1211. CBG.
A.M. Chijs. In: Delftse vrouwen van vroeger p.66-83.
Archief Hippolytusparochie. GAD bnr 438.
Antoniusgesticht. Deel 3 Hist. Reeks Delftse scholen. M. Remery-Voskuil p.11-41. Deel 7 p.59-100. Archief Zusters van Roosendaal. Annalen e.v. (AZR).
Archief Stichting Katholiek Onderwijs Delft (Stiko).
 
Bewoners:

jaartal

naam

bron

1561

Mr Jan brouwer met syn rosmolen

10e penning nr 2575

 

 

 

1578

Meynaert Jaspersz (huurder). Jan in t Houffijser ?

100e penning

1593-1631

Jan Jansz Valckenier - brouwer (ʈ 1631) en Aeltgen Jansdr

haardstedengeld, Soutendam,
begraafboek

1631-1672

Jacob van Noorden - arts  (1595-1655) en Baertgen Valckenier (.... -1672)

notaris G. Rota 1988F folio 370 en 372

1661-1713

Willem van Noorden - arts (1631-1701) en Ida Adamsdr van Bleyswijck, later (vanaf 1697) Anna Meerman (ʈ 1713)

ONA 1988 f 39-40

1713-1727

Adriaen Gerrit Jansz Doublett - regent (1669-1726) en Alida van der Burch (1670-1727)

notaris C. vdr Sleyden 2512E folio 202

1727-1778

Adriaen IJsbrandsz de Bije - regent/burgemeester (1698-1752) en Sara van der Burch (1702-1778)

predikantenboekje,
begraafboek

1778-1806

Franck Willemsz van der Burch advocaat/regent (1733-1803) en Anna Maria van der Goes (... -1792), daarna Maria Jacoba van den Steen

predikantenboekje

1806-1836

Johannes Jacobus Metelerkamp - predikant (1777-1839) en Philippa Johanna Petronelle Boers (1780-1825)

wachtgeld

1836-1856

Anna Maria Margaretha Storm van der Chijs (1814-1895) wereldreizigster, sociaal hervormster, feministe. Oprichtster van werkscholen voor meisjes

Bevolkingsregister

1845-1872

Diverse bewoners, onder wie Johanna Eimert, hertogin v Normandië en weduwe van Charles de Bourbon, alias Naundorff (1845-1848)

Bevolkingsregister

1873-1965

Zusters van Roosendaal

 

1967-heden

Bewoners van begeleid wonen project, aanvankelijk St Bavo, sinds 2006 PerspeKtief

 

 

 

 

 
Eigenaren:

jaartal

naam

bron

1561

Mr Jan brouwer met syn rosmolen

10e penning nr 2575

1567

Mr Johan Pietersz brouwer
(geconfisqueerde goederen)

NA Rekenkamer Holland nr 4857

1578

Mr Jan in 't Houffijser

100e penning

1593-1631

Jan Jansz Valckenier

Haardstedengeld 1600
Verponding 1620
ONA CC no 1606 folio 116 25-11-1631

1631-1672

Jacob van Noorden en zijn weduwe

Verponding 1632,
huizenprotocol

1672-1713

Willem van Noorden en zijn weduwe

ONA 1988 f 39-40

1713-1727

Adriaen Doublett

Verkoopbrief 5 S 141v

1727-1778

Sara van der Burch en Adriaen de Bije

vererving

1778-1806

Franck Willemsz van der Burch

vererving

1806-1836

Johannes Metelerkamp

7 M 19v

1836-1872

Anna Storm- van der Chijs

kad art 2338

1872-1932

RK Parochiale Kerkbesturen

notaris Jac. Horstman 30-4-1873

1932-1952

St Hippolytusparochie

kad art 7171

1952-1967

Stichting Katholiek Onderwijs

kad art 19352

1967-1975

Broeders van Liefde, Venray

kad art 20255

1975-2006

Stichting Psychiatrisch Centrum St Bavo

kad art 24917

2006-

Zorginstelling Begeleid Wonen PerspeKtief

 

 

 

 

 

terug naar het verhaal