Nadere informatie over Voldersgracht 4

 

Kadasternummer 1832

C 1053

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

W4 - 117

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

1058

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

698 r2

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 133

Monumentnummer + jaartal

 

 

Overige bronnen:
H.A. Bosman Jelgerma, Vijf Eeuwen Delftse Apothekers p 140 en 148/149
Nationaal Archief, Rekenkamer ter Auditie, nr. 332, rekening impost op wijn en bier 1572/’73
 
Bewoners:
jaartal naam bron
(1553-1578) Anthonis Bom, waert in ‘t Hart Impost op bier en wijn
     
1588-1606 Pieter van der Heyden, apotheker (getr 1588, begraven 1626)
& Aechjen Cornelisdr
Bosman Jelgersma 140
1606-1610 Dirck Davitsz Playsier, chirurgijn  
1610-1637 Adriaan van der Meer, apotheker (werkzaam 1624-1637) Bosman Jelgerma 148
     
1643-na 1670 Lodewijck v Pollinchoven & Aechen Labon (begraven 1670)
(getr. 1639)
 
     
1685-1688 Dr Antoni de Molijn, medicus en chirurgijn (werkzm1678-1729)  
     
1718-1726 Coenraad Stelterman (begraven 1726)  
     
(1749)-1754 Maria Dasselaer, weduwe van Magiel Stelterman
(1705 getrouwd, 1713 weduwe, 1754 begraven)
Impostregister
     
1773-1784 Jan Wimmelman (-1792)  &  Wilhelmina de Ruijter  
1784-1823 Willem van der Lee (getr 1783, overl 1823) & Johanna Nippes
Mantelverhuurder
Later ook met weduwe van Kuyk
Wachtgeld 1792, Stemregister 1803
Patentregister 1822
1823-1847 Leendert van der Zanden, schippersknecht (getr 1821, overl 1847) & Sara Tieman Geboorteakte 2e kind
     
1887- G. Langeveld, sigarenwinkelier Advertentie DC
1895 Wed J van Vuurde-Vos Vergunning verloting
1900 David Meyer, winkelhouder adresboek
1900 4a: L.H. van Dop, groentenkoopman adresboek
     
1920 H. van Bemmel, winkelchef adresboek
     
1943-1949 A. J. Sparenburg, caféhouder adresboek
1953 H. van Eijk, caféhouder telefoonboek
1966-‘69 Joris de Boer, kastelein adresboek
     
2008 Eetcafé Voldersvier  
 
Eigenaren:

jaartal

naam

bron

(1553-1578)

Anthonis Bom

10e en 100e penningen
1553-1561-1578

1588-1606

Pieter van Heyden

Oud huizenprotocol

1606-1610

Dirck Davitsz Playsier  koopprijs f 3630

Duit op  de gulden

1610-1637

Adriaen van der Meer   kooporijs f 4000

Duit op  de gulden

1637-1642

Cornelis Cornelisz Hambrouck

Verponding

1642- na1670

Lodewijck Willemsz van Pollinckhoven  koopprijs f 3200

Duit op de gulden

 

Hubert Olsthoorn

huizenprotocol

 

Willem Brugman

huizenprotocol

1685-1688

Dr Antony de Molijn

huizenprotocol

1688-

Johannes Ridderus   koopprijs f 3475, wv f 2075 contant

Waarbrief 5 D 619

  -1718

Hendrik de Vos

huizenprotocol

1718-1726

Coenraad Stelterman koopprijs f 2600, wv f 1200 contant

Waarbrief 5 V 175

1726-1773

Maria Stelterman & Jacob de Ruijter

vererving

1773-1784

Wilhelmina de Ruijter & Jan George Wimmelman

vererving

1784-1823

Willem van der Lee  koopprijs f 2100, wv f 700 contant

Waarbrief 7 F 221v

1823-1843

Leendert van der Zanden

Kadaster OAT

1843-1868

Hendrik Dingemans

Kad art 1983; notaris SA Scholten 5-7-1843

1868-1875

Johanna de Haak, weduwe Dingemans

Kad art 5003

1875-1889

Herman van der Struijf

Kad art 5596

1889-1899

Catharina Verbeek, wed Struijf

Kad art  7747

1900

Simon van der Velde

1900 notaris Bok a 69

1909-1943

Walter Meyer

Kad art 9688

1943-1951

Adrianus Sparenburg

Kad art 16060

1951

Walter Meyer

Kad art 16801

1951-

Leonarda Verhagen

Kad art 16269

  -1979

Hendrik van Eijk

Kad art 26461

 

terug naar het verhaal