Nadere informatie over Vlamingstraat 107

 

Kadasternummer 1832

C 804, 805, 807

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 4 nr 190 A

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

1576

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

483r2

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  

Monumentnummer + jaartal

 

 

Overige bronnen:
Levensdata - geboorte, doop, huwelijk en overlijden - zijn gevonden in de doop-, trouw- en begraafboeken en in de akten van de burgerlijke stand, Gemeentearchief Delft, tenzij anders vermeld.

Alle geraadpleegde notariële akten zijn afkomstig uit bet Oud en Nieuw Notarieel Archief, Gemeentearchief Delft, tenzij anders aangegeven.
Gegevens over eigenaren van onroerend goed in Delft zijn afkomstig uit het huizenprotocol en de boeken met transportakten, Gemeentearchief Delft.

Het eerste kohier van de Tiende penning van Delft (1543), uitgegeven door Gerrit Verhoeven, Historische Vereniging Holland, Uitgeverij Verloren, Hilversum 1999

Wik Hoekstra-Klein, De geschiedenis van de Delftse Plateelbakkerijen, deel 12: China 1654 - 1743 en De Nachtegael 1633 -1651, Uitgave Gemeentemusea Delft, 2006.

W.F. Weve (eindredacteur): De Kaart Figuratief van Delft naar de tweede druk uit 1703, kaartblad 25, Uitgeverij Elmar, Rijswijk, 1997.

Boedelbeschrijving Anthonij Taerling en Annetge Harmens Overgaeu, d.d. 30 januari 1665, acte 1194, notaris Johannes Ranck.

Akte tot de failliete boedel van Anthonij Taerling, d.d. 4 maart 1665, notaris Johannes Ranck.

Egbert van der Poel en Evert van Aelst: Catalogus van de tentoonstelling Delftse Meesters, Tijdgeno­ten van Yermeer, Uitgeverij Waanders, Zwolle en Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft, 1996

Handel in slachtvee: W. Gijsbers, Kapitale ossen, De internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa (1300 - 1750), Uitgeverij Verloren, Hilversum 1999

Onroerend goed Harmannus Taarling: Huizenprotocol en de situatieschets genoemd bij Cornelis Jansz van der Graeff
Over het houden van dolle en crancksinnige luyden, d.d. 18 december 1662, Keurboeken van Delft, fol. 174, GA Delft

Willem Bolnes: J.M. Montias, Vermeer en zijn milieu, hoofdstuk 9, Uitgeverij De Prom, Baarn, 1993

Protest Elisabeth Roscam d.d. 9 mei 1672, notaris Testart van Hasselt

Testament Harmannus Taarling en Maaike van Catersveld, d.d. 20 mei 1689, notaris R van Edenburgh

Afrekening curatele van Harmannus Taarling: Liquidatie, bewijs ende reliqua d.d. 19 september 1693, fol. 127, notaris Pieter Coel

Alfabetisering van mannen en vrouwen in de 17de en 18de eeuw: Dr. J. de Vries en dr. A. van der Woude, Nederland 1500 - 1815, Deel Twee: Structures, sectie 5.2: "Bestond er een calvinistische economie?" Uitgeverij Balans, Amsterdam, 1995

Schilderij Vrouw met waterkan van Johannes Vermeer, reproductie in: Johannes Vermeer, Catalogus van de tentoonstelling in Het Mauritshuis, 1 maart - 2 juni 1996, Waanders Uitgevers, Zwolle

Regeling voogdij door Harmannus Taarling, akte d.d. 13 augustus 1693, notaris Mr. P. Durven Testament Harmannus Taarling, d.d. 14 augustus 1693, notaris Mr. P. Durven

Jan Claes van der Straten: Wik Hoekstra-Klein, Geschiedenis van de Delftse Plateelbakkerijen, deel 11, De Porceleyne Lampetkan 1609 - 1811, Uitgave Gemeentemusea Delft, 2005

Advertentie opvolging door Cornelis Taarling, De Opreghte Haerlemsche Courant, d.d. 16 April 1695, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Tweede advertentie Cornelis Taerlinck, De Opreghte Haerlemsche Courant, d.d. 14 July 1696, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Deze advertentie wordt herhaald op 21 en 31 July 1696

Testament Cornelis Taarling en Clasina van der Straten, d.d. 5 april 1699, notaris Mr. P. Durven.

Advertentie opvolging door Clasina van der Straten, De Opreghte Haerlemsche Courant, d.d. 19 Mey 1700, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

Huwelijkse voorwaarden Clasina van der Straten en Pieter de Neeff, d.d. 23 december 1702, notaris Mr. P. Durven

Testament Clasina van der Straten en Andries van Aerden, d.d. 28 mey 1706, notaris J. Fijck

Overdracht van de erfenis door Andries van Aerden, d.d. 6 augustus 1706, notaris P.Coel

Tweede confinement van Andries van Aerden, Resolutien van de Heeren van de Weth, deel 11, d.d. 20 September 1706, Oud Stadsarchief, inv. nr. 2013, toegang 2002-11, GA Delft

Advertentie veiling De Drie Taarlingen, De Opreghte Haerlemsche Courant, d.d. 24 augustus 1706, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Deze advertentie wordt herhaald op 28 augustus en 4 september 1706.

Machtiging aan Dirk van Schie door de schuldeisers, d.d. 11 maart 1707, notaris P. Coel

 
Eigenaren volgens Historisch GIS

jaartal

naam

bron

 

Harman Arienszn Overgaeu, bouman

Huizenprotocol 483r2 Verponding 1632 post 182v4

 

Zijn weduwe, Ariaentgen Jacobs

Geen bron

 

Anthonij Taerlingh, vleeshouwer

Waarbrief 2i230 en Verponding 1632 post 182v4

 

Harmanus Taerling

Waarbrief 2voo4

 

Cornelis Taerling

Waarbrief 3h308

 

Christiaen van der Tack

Waarbrief 3l121

 

Cornelis van der Lee, “met het beterhuijs”

Waarbrief 5x272

 

Matheus van der Lee

Waarbrief 6k013v

 

Elisabeth van Akerval, weduwe van Matheus van der Lee

Testament 1735 notaris Francois Boogert

 

Jan Cordij junior

Waarbrief 6o002v

 

Willem van Noordeloos

Waarbrief 6v150v en Verponding 1795 post 1576

 

Bernardus Jacobus Wolterbeek

Waarbrief 7o---

 

 

 

 

Adrianus Augustijn

Verponding 1810 post 4-190A

 

Franciscus Bombled

Verponding 1810

 

Jacobus Boejee

Verponding 1810, Kadaster 1832

 

Helena Apolonia van der Boor

Verponding 1810

 

Hendrik Jan van Noote

Verponding 1810

 

terug naar het verhaal