Achter Oude Delft 161
Het huis van de klokkengieter  
   

Dit huis (nr. 23, zie kaartje 1560) lag achter Oude Delft 161 en het perceel strekte zich uit tot de stadsveste. In dit huis met 5 haardsteden woonde de klokkengieter en geschutsgieter Meester Hendrik van Trier, die tevens gebruik maakte voor zijn werk van een gedeelte van de kapel van het klooster na de confiscatie. Hij woonde gratis want de stad bepaalde dat dit was “tot gemeenlants welvaren ende na zijn vertrek vercogt en verhuijert bij verscheijde partijen”.
De stad verkoopt het huis in 1579 voor 800 gulden en 40 gulden voor de armen aan de korenkoper en poorter Arent Louriszoon, die in 1580 ook eigenaar wordt van het perceel waar thans Oude Delft 161 ligt. Hij had daarmee een perceel dat zich uitstrekte van de Oude Delft tot de stadsvest.
Vervolgens komt het huis voor 1000 gulden in het bezit van Pieter Jansz Hogenhouck, ook wel Ossenhooft genoemd, omdat hij afkomstig was van een huis dat zijn familie bewoonde aan de westzijde van de Bijbelbrug, genaamd het Ossenhooft. Hij woonde ook daadwerkelijk in het pand. Pieter was predikant. Zijn zoon Jan Pieterszoon Hogenhouck was apotheker en kocht in 1634 het ernaast gelegen huis en erf  (nr. 24 zie kaartje 1560), achter het huidige Oude Delft 157 en 159.
In 1651 werd het huis na het overlijden van Pieter voor 2650 gulden verkocht aan Pieter Molijn, zijn weduwe verkoopt het huis in 1663 voor 2225 gulden aan Maarten Hogenhouck, de eigenaar van Oude Delft 157. De vraag is of het pand daarna nog lang verhuurd is geweest. Wel is bekend dat aan het einde van de 17de eeuw in dit pand en het daarnaast gelegen pand de Franse dominees Guichet en Morel hebben gewoond, zij waren waarschijnlijk gevlucht uit Frankrijk na het edict van Nantes.

Ook in 1750 worden nog een aantal achterliggende huisjes bewoond. Later zijn deze huisjes gesloopt of zijn verbouwd tot stallingen, koetshuizen en broeikassen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster

Deze plaquette boven de poort OD 161 herinnert
aan het bestaan van het klooster.

   
terug