Achter Oude Delft 157-159
Het huis van de oud-kloosterling  
   

Dit perceel speelde een belangrijke rol in het huizenbezit van de eigenaren van Oude Delft 157. Het werd einde 17de eeuw betrokken bij het perceel waar toen Oude Delft 157 op lag.
Tot 1607 woonde er de oud-kloosterling Cornelis de Vrije en was het huisje met 3 haardsteden eigendom van de stad. De stad verkocht het voor 200 gulden en een schuldbrief van 500 gulden aan Annetgen Symonsdochter, weduwe van Jan Dirxzoon Schrobbeling. Vervolgens komt het huis in 1615 voor 1400 gulden in bezit van Dirck Jacobszoon van Houten en vervolgens in 1634 wordt de eerder genoemde apotheker Jan Pieterszoon Hogenhouck, die ook het hiervoor genoemde huis bezat, eigenaar. Hij vermaakt het huis in 1650 aan zijn dienstmaagd Maria Swaenhals die het jaar daarop als trotse bruid kan trouwen met Adriaen Dringenburch en daarna in 1673 voor de tweede keer trouwt met Peter Janszoon ’t Vuijr.

In 1693 komt het in bezit van Hugo ’s Gravensande, eigenaar van Oude Delft 157, voor 790 gulden en wordt het huis betrokken bij het perceel van zijn huis. Hert huis wordt eerst nog verhuurd, zoals blijkt in 1750, daarna zal het in de 18de eeuw hetzelfde lot hebben ondergaan als het vorige huis: sloop, verbouwing tot koetshuis of ander dienstvertrek

Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster

Ook de latere Elout van Soeterwoude school, inmiddels
weer afgebroken voor de parkeergagage, stond op het kloosterterrein. (Collectie Gemeentearchief)

   
terug