Nadere informatie over Oude Delft achter 147-161

 

Kadasternummer 1832

 

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

 

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

 

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

 

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  

Monumentnummer + jaartal

 

 

Overige bronnen:
A. J. H. Haak en W. Annema, Hoogheemraadschap van Delfland 1289-1989, hoofdstuk Het bouwhistorisch onderzoek van de panden Oude Delft 161-165.
G. Verhoeven, Fraterhuis Hieronymusdal, Archeologische kroniek Zuid-Holland 1999.
Het ondergrondse Hieronymusdal, Delf, Cultuur Historisch Bulletin Delft, jaargang 2, no. 4, 1999.
S.W.A. Drossaers, Archieven van de Delftsche Statenkloosters, 1916.