Nadere informatie over Oude Delft 6

 

Kadasternummer 1832

(onderdeel van) E 519

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 1 no. 87

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3590

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

 

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  

Monumentnummer + jaartal

 

Overige bronnen:
A. Verbraeck, `Particuliere verbeterhuizen in Delft`, in Jaarboek Delfia Batavorum 2003, p. 161
Wik Hoekstra –Klein, Geschiedenis van de Delftse plateelbakkerijen, deel 3.
De stad Delft, cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813, p. 89.

Eigenaren:

jaar

naam

bron

1578

Cornelis Cornelisz (de Bije)

100e penning, oud huiezenprotocol

1620-1638

Arent Jacobsz van der Graeff

Verponding, haardstedengeld

 

De weduwe van Pieter van der Graeff

Huizenprotocol

Ca 1670

Maria van der Sprongh, weduwe Pieter v dr Ae (of Aert)

Waarbrief 4 T 90

30-5-1696

Abraham van Barth

Waarbrief 5 K 179, koopsom f 3000

28-4-1725

Hugo Brouwer

Waarbrief 5 Z 28v, koopsom f 4800

23-4-1755

Pieter van Onkhuijsen

Waarbrief 6 Q 152, koopsom f 7500

1-5-1762

Johannes Fente, juwelier

Waarbrief 6 T 104, koopsom f 6000

1-8-1778

Pieter van Assendelft

Bij vererving

28-11-1788

Gijsbert Verhaast

Waarbrief 7 C 203, koopsom f 5800

1-11-1799

Magdalena Verhaast

Bij acte onder de hand

16-11-1799

Johannes Knipschaar

Waarbrief 7 J 273v, koopsom f 1800

23-7-1801

Johannes Henricus Sanderson

Waarbrief 7 L 109,
voor de helft eigenaar voor f 1850

23-1 -1802

Johannes Henricus Sanderson

Waarbrief 7 L 134, ook voor de overige helft f 1500

11-8-1819

Maximiliaan Anne ’s Gravesande Guicherit, rentenier

Notaris SA Scholten,
Koopsom f 3000, kadaster 1832

Bewoners

jaar

naam

bron

1674-1679

Maria van der Sprongh († 1683)

Familiegeld, wijngeld,
geschat vermogen f 1000

1688

Maria de Loos en Joachim Brughman

Huwelijkse voorwaarden, notaris A vd Velde, ONA 2191, akte 178

1696-1724

Abraham van Barth en Maria van den Bogaert († 1722)

Resolutien Heeren vd Weth

1725-1754

Hugo Brouwer (†1727) en Willemina Veenendaal (†1754)

Resolutien Heeren vd Weth,
Verponding 1730, Impost 1750

1756-1762

Pieter van Onkhuijsen en Sara van Gijsen

Resolutien Heeren vd Weth

1762-1778

Johannes Fente (†1769) en Johanna Wessels (†1778)

Resolutien Heeren vd Weth

1778-1799?

Gijsbert Verhaast en Jacomina Lucas

Resolutien Heeren vd Weth

1799-1839

Bedrijfspand / pakhuis

Verponding/kadaster/volkstelling

 

 

 

1850

P. Vermeulen

kiezersregister

1900

G.J. Morre, gemeentearchivaris

adresboek

1901 G.L. Morre  Ass. Bibliotheek a.d. P.S. Adresboek
1910 S. v.d. Heide In ijzerwaren Adresboek
1920 C.E Dutilh Electro Technisch Ingenieur Adresboek

1930

Z.H.A. v.d. Belt   Huidarts en P. v.d. Rens  Arts

Adresboek

ca1945-1960

dhr en mevr van der Belt, beiden arts

 

ca1965-1985

Van der Berg van Saparoea, tandarts