Nadere informatie over Oude Delft 38

 

Kadasternummer 1832 D 544 en 545, later D 1536, nu D 3059
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 2 -66
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3579 en 3580
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 915 v
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 niet
Monumentnummer + jaartal 12067

Overige bronnen:
Gemeentearchief Delft, Losse aanwinst 238, overdrachtsakten 1627-1822
Monumentenzorg Delft, Bouwhistorisch rapport Oude Delft 38
D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, Geschiedenis van een Delfts Brouwers- en regentengeslacht, p. 90-94
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek deel 4 p.241 en deel 9, p.378-380

Bewoners, zuidelijke deel (tot 1780)

jaartal

naam

bron

1614-1618

Jan Abrahamsz Graswinckel, brouwer

Graswinckel p. 90

1653-

Gerard/Gerrit Graswinckel

Graswinckel p. 93

ca 1660-1677

Maerten Graswinckel, burgemeester (1612-1675)
& Maria van Ruiven

Familiegeld 1674

1677-1716

Cornelis van der Houve, capiteyn van de Marine

NNBW dl 9 p 378-380

1732

Anthonij van den Bosch, rentmeester & Rachel Overgauw
Verhuurt in 1732 een kelder aan de straat

verpondingstaxatie

1749

Johanna Overgauw, wed Johannes van den Bosch, predikant

impost

1767

Wed Eylenbaart

straatgeld

 
Bewoners, noordelijke deel (tot 1780)

jaartal

naam

bron

1600

Hans Pietersz Buem, huurman in het achterhuis van de Tromp

haardstedengeld

1638

Margaretha Beeresteyn († 1639), wed Adriaen Boogaert

 

1674

(Adriana Boogaert), wed Pieter Bosschardt

Familiegeld

1732

ds Snethlage, predikant  (huurder f 250 pj met 2 behangsels)

verpondingstaxatie

1749

Adriana Boender, weduwe van Cornelis Brouwer met kind
& Johanna Boender

impost

1800-1850

pakhuis

 

 
Bewoners na 1780

jaartal

naam

bron

1780-1787

Reyer van den Bosch

 

1803

Hugo Brouwer

stemregister

1810

Weduwe Mooser en ds M.P. Molière

wachtgeld

1832 -1865

Daniel van Koetsveld, wijnkoopman & Jannetje Verboon

Belastingkohier 1832;
Kiezerslijst 1850

1865-1867

Dr Cornelis Grinwis, docent wiskunde Polytechnische School

bevolkingregister

1867-1892

Mr P. Post Uiterweer, notaris en advocaat

bevolkingregister

1892-1907

Ir Rudolf Witte, werktuigbouwkundige

adresboek

1907-1918

Prof. Gerard van Swaay, hoogleraar elektrotechniek TH

adresboek

1918-1928

Prof. J. A.G. van der Steur, hoogleraar architectuur TH
& Emma van der Laan

adresboek

1928-1934

dr Klaas Halbertsma, arts

adresboek

sinds 1938?

Credietbank

 

2008

Communicatiebureau T & IC

 

 
Eigenaren zuidelijk deel, tot 1780

jaartal

naam

bron

1614-1636

Jan Abrahamsz Graswinckel

 

1636-1653

Mr Theodorus/Dirk Graswinckel

Graswinckel p. 93

1653-1666

Gerard/Gerrit Graswinckel

Charter 6.460
(koopprijs f 3000)

1666-1677

Maerten Graswinckel

Charter 6.459 (f 3200)

1677-1695

Cornelis van der Houve

Charter 3.584 (f 4450)

1695-1702

Anna van der Houve & Harmanus Schuyl

Akte onder de hand

1702-1716

Adriaen van der Houve

Charter 6.469

1716-

Anthonij van den Bosch

notaris Coel 6-4-1716

      -1788

Reijer van den Bosch

 

 
Eigenaren noordelijke deel, tot 1780

jaartal

naam

bron

 

Achterhuis van brouwerij De Tromp

 

1638-

Margaretha van Beeresteijn (weduwe v mr Adriaen  Boogaert) (1583-1639)

Charter 6.468
(koopprijs f 5300)

1666

Adriana Bogaerts, wed Bosschart (1606-1675)

kadegeld

 

Benjamin Cromstrijen & Maria Bosschart

vererving

-1710

Dirck van Lokhorst, koopman te Amsterdam
& Cornelia van Wesel

Vererving

1710-1716

Jacob van der Zijde

Charter 6.467 (f 3450)

1716-1719

Elisabeth van Willigen, weduwe Robbert Oudenhoorn

Charter 6.458 (f 3000)

1719-1735

Bernard Snoeck

Charter 6.457 (f 2000)

1735-1738

Cornelis de Man

Charter 6.462

1738-1755

Cornelis Brouwer

Charter 6.461

1755-1780

Adam de Witt

Charter 3.582 (f 2600)

1780

Reijer van den Bosch

Charter 6.463 (f 5000)

 
Eigenaren vanaf 1780

jaartal

naam

bron

1780 -1788

Reijer van den Bosch

 

1788 -1793

Simon Cornelisz Mesch & weduwe Adriana Pennis

Charter 6.465 (f 12000)

1793 -1802

Hugo Brouwer en Cornelia Pennis

Losse aanwinst 238
(koopprijs f 5525)

1802 -1813

Joost Mooser & Titia van der Pont /Dupont

Charter 6.464 (f 5000)

1813 -1822

Dirck Fijck

Losse aanwinst 238
(koopprijs f 6300)

1822 -1865

Daniel van Koetsveld & Jannetje Verboon

Losse Aanw 238 (koopprijs f 3600) Verponding, Kadaster

1865 -1867

Dr Cornelis Grinwis, hoogleraar Polytechnische School

Kad art 4755

1867 -1892

Mr P. Post Uiterweer, notaris en advocaat

Kad art 5014

1892 -1907

Ir Rudolf Witte, werktuigbouwkudige

Kad art 7828

1907 -1918

Prof. Gerard van Swaay, hoogleraar TH

Kad art 9440

1918 -1928

Prof. J. A.G. van der Steur, hoogleraar Th

Kad art 10523

1928 -1934

dr Klaas Halbertsma, arts

Kad art 13674

1934 -1938

NV Huizenbezit, Rotterdam

Kad art 14538

1938-

NV Nederlandsche Landbouw/Credietbank

Kad art 15452