Nadere informatie over Oude Delft 195

 

Kadasternummer 1832

C 57

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 5 nummer 11

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

5-011

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

866v1

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 260v2

Monumentnummer + jaartal

12032 (rijksmonument)

 

Eigenaren:

jaartal

naam

bron

1543

Aelbrecht die grootwerkmaecer (zilversmid).

Kohier tiende penning 1543

 

Dirck Jochemsz bouckebinder

 

1607

Jan Maertensz kuiper

 

 

Jan Rumelaar

 

 

Mr.Barnhardt Gerritsz cleermaker

 

1645

Aeffgen Wouters

 

 

Annetge Wouters, zuster Aeffgen

 

1664

Eduart, Pieter en Frans Darius, drie weeskinderen.

Huizenprotocol, waarbrief 4N 292

1671

Francoys van Santen

T 121

 

Zijn kleinzoon, Mr.Willem van der Graeff

 

1688

Jacob Poesset

Waarbrief 5D 289

1690

Cornelis de Hoyer

Waarbrief 5F 111

1720

Catharina Berkel

Waarbrief 5V 271

1730

Dr. Wilhelminus Bijsteras en Alida van Zutphen zijn huisvrouw

acte not. F.Bogert 1730

1739

Joost Pincxternakel en dess wed. Elisabeth Kramer  

6K 48 test. not. A. Swalmius 1721

1751

Gerrit Maessen

6O 116

1773

Jacobus Cornelis Nieuwlant

6Z 258

1779

Mr.Adriaan van Vredenburch , tevens eigenaar OD 197.

7C 273

1804

] Mr.Jacob van Vredenburch

7M 60

1822

Dr.Michiel Jacobus Macquelyn

verponding 1810-1832

1827

Jan Steen

verponding 1810-1832
not.S.A.Scholten 1827

1832

Jan Steen, schoenmaker

Kadaster 1832, art.1400

1858

 Maria Petronella Josephina Brouwer

Kadaster, art.4090

 

Hendricus Wilhelmus Josephus Wolter

Kadaster, art.5487

1872

Johanna Maria Christina Snijders, koek/ en banketbakster

Kadaster, art.4143

1878

Willem Frederik Mooy, schrijver aan de Constabularij

art.6220

1906

Cornelis Struyk  timmerman

art.9483

1955

Elisabertus Steenks  tuinder

art.15689

1964

NV Van Embden, Choisy, Roorda van Eysinga, Smelt, Wittermans Architecten en Stedebouwkundigen te Delft

art.19596

Bewoners:

jaartal

naam

bron

1857

N.Huijgens, kruidenier

 

1964

familie Sluys