Nadere informatie over Oude Delft 193

 

Kadasternummer 1832

Sectie C nr. 58

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk5 nr. 10

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

 

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

Folio 866 v 1,2,3

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  

Monumentnummer + jaartal

96-0355 (gemeentelijk monument)

 

Overige bronnen:
Het Kohier van de tiende penning van Delft (1543), uitgegeven door Gerrit Verhoeven, transcriptie George Buzing.