Nadere informatie over Oude Delft 173

 

Kadasternummer 1832

C 1121, 1122, 1123, 1131

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

 

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

4-486

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

869v1

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 262v1

Monumentnummer + jaartal

 

 

Bewoners:

jaartal

naam

bron

14de eeuw

Jan van IJselsteijn en Fije van Alkemade

 

1404

Lijsbeth van Cranenburch

 

1448

Zusters St. Agathaklooster

 

1629

Prinsessen van Portugal

 

1697

Camer van Charitaten

 

18de eeuw

Juffrouw lYdia van Dam, E.W. Mannicks, weduwe van Baerle, dominee Tiquet, Willem van Willemsdorp

 

1752

Suzanna Teding van Berkhout

 

1767

Carel van Diest

 

1794

Vice-admiraal Meurer

 

- 1818

Krijgsraad van de schutterij

 

 

Jan Soutendam

 

1848-1860

Jacob Cornelis Verheije van Sonsbeek

 

 

Hendrik de Veer

 

 

Philippus Constatijn Evers

 

 

Hendrik Kleijen van Willigen

 

 

Clement Boudewijn van der Breggen

 

1888-1898

Foto-atelier Gräfe

 

1898-1900

Fa. Pestman en Zn

 

1900-1905

Frederik Christiaan Philip Gräfe

 

1905-1937

Diens vrouw

 

1937-

Rijwielfabrikant Leendert Rook

 

 
Eigenaren:

jaartal

naam

bron

14de eeuw

Jan van IJselsteijn en Fije van Alkemade

 

1404

Lijsbeth van Cranenburch

 

1448-1577

St. Agathaklooster

 

1577-1767

Stadseigendom Delft

 

1767-1794

Carel van Diest

 

1798-1818

Erfgenamen van Carel van Diest

 

1818-1854

Jacobus van Putten

 

1888-1937

Frederik Christiaan Philip Gräfe en zij vrouw

 

1937

Leendert Rook

 

1952

Gemeente Delft