Nadere informatie over Oude Delft 163

 

Kadasternummer 1832

C 1110

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

 

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

 

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

 

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  

Monumentnummer + jaartal

 

 

Overige bronnen:
Prof. Ir. A.J.H. Haak en Ir. W. Annema, het bouwhistorisch onderzoek van de panden Oude Delft 161-165, in “Hoogheemraadschap van Delfland 1289-1989”, Delft 1989, p 119-158