Nadere informatie over Oude Delft 161

 

Kadasternummer 1832

 

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

 

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

 

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

 

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  

Monumentnummer + jaartal

 

 

Overige bronnen:
Prof. ir. A.J.H. Haak en ir. W. Annema, Het bouwhistorisch onderzoek van de panden Oude Delft 161-165, in “Hoogheemraadschap van Delfland 1289-1989”, Delft 1989, p. 119-158.
Arthur Japin, “De zwarte met het witte hart”, Amsterdam 1997.