Nadere informatie over Oude Delft 157

 

Kadasternummer 1832

C-01103

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

wijk 4 nr. 477

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3708

Folio Huizenprotocol

872 v1

Oud Huizenprotocol 264v2a

Monument nummer

RDMZ 12021

 

Zie: A.J.H. Haak en W. Annema, Het bouwhistorisch onderzoek van de panden Oude Delft 161-165, in: Hoogheemraadschap van Delfland (1989), p. 117-158.
W.A. Feitsma, Delft en haar krijgsgeschiedenis (1987), p. 121-122.
H.W. van Leeuwen, Willem van der Lelij; werk en liefhebberij in: Facetten van Delft (1985), p. 213-237

 

Eigenaren:

 

Klooster Sint Hieronymusdalle

1572

bezit van de stad

1586

Pieter Joostenszoon van Ruijven

1627

Harmen Pieterszoon van Ruijven

1638

Dr. Michael Eversdijk

1640

Joris d’Acquet

1640

Emmerentia van der Linde en Dr. Johan van Blanckendael

1643

Robbrecht Dirckszoon van Schilperoort

1663

Mr. Maerten van Hogenhouck

1673

Hugo ’s Gravensande en Margaretha van Hogenhouck

1697

Salomon van Heul

1722

Dr Abraham Corneliszoon van Bleiswijck en Maria Gribius

1761

Mr. Pieter van Bleiswijck

1763

Dr Willem van der Lelij en Geertruid van Heemskerk

1776

Mr. Adriaen van der Lelij

1802

Jonkheer Mr. Jacob van der Lelij van Oudewater

1809

Bernard Hendrik Waltman

1818

Paulus Soek

1821

Jonkheer Ada Gerardus Pompe van Meerdervoort

1836

Petrus Jacobus van der Colff van Hoogeveen

1882

Cornelis Hendrik van der Mandele

1895

Adriana Maria van Meerten

1907

Walter Cornelis Ignatius Anthonis van Everdingen

1907

Mr. Rudolph Willem van Stolk

1924

Jonkheer Prof. Dr. Gerhard Joan Elias

1951

Freule Viktoria Maria Margarete Schloss

1975

Mr. Johannes van Wijngaarden

2002

Prof. Ir. Henk Verbruggen en Rita van Hattem

 

Bewoners

tot 1572

Klooster Sint Hieronymusdal

1572 – 1586

onbekend

1586

Pieter Joostenszoon van Ruijven

1627 – 1638

onbekend

1638

Michael Eversdijck

1640 – 1673

onbekend

1673 – 1697

Cornelis Boogaert (100ste penning) en Anthony Wevering

1673 – 1722

Petrus Gribius, Debora van Heul en Maria Gribius

1722

Abraham van Bleiswijk en Maria Gribius

1761 – 1763

onbekend

1763 – 1776

Willem van der Lelij, Geertruid van Heemskerk en korte tijd Pieter van Petten

1776

Adriaen van der Lelij

1802

Jacob van der Lelij

1809

Bartholomeus van den Bogaart

1818

Bartholomeus van den Bogaart?

1821

Ada Gerardus Pompe van Meerdervoort

1836

Petrus Jacubus van der Colff van Hoogeveen

1882

Cornelis Hendrik van der Mandele

1895

Abraham Bybau

1907

Rudolph Willem van Stolk

1924

Gerhard Joan Elias

1951

Viktoria Maria Margarete Schloss

1975

kantoor Notaris van Wijngaarden

2002

Henk Verbruggen en Rita van Hattem