Nadere informatie over Oude Delft 155

 

Kadasternummer 1832

C 1102, later C 3192

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 4 no. 476

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3707

Folio Huizenprotocol

872v2

Oud Huizenprotocol 265r1

 

 

Zie ook: H.A. Bosman-Jelgersma, Vijf eeuwen Delftse apothekers (1979)
En: Wim Weve, Bouwsporen en hun verhaal, in Delf, cultuurhistorisch bulletin, jaargang 8, no. 4

Eigenaren

 

St Heronymusdal

Voor 1553

Jan Gerritsz van ’s Gravensande

1553

Dammas Matthijszoon

1559

Adriaen Agrippa, kostschoolhouder, en daarna zijn weduwe

1566

Anna Hendricksdochter Bogg(h)en

1577

Dirck Claeszoon, lakenkoper

1582

Simon Leendertszoon van Beest, lakenkoper

1594

Cornelis Govertszoon van Leijden, korenkoper

 

Mathijs Augustijn van Crompvliet

1632

Ewout Evertszoon van Bleijswijck

 

mr. Simon Groenewegen van der Made

 

Margaretha van Bleijswijck, weduwe vdr Made

 

Cornelis Groenewegen van der Made

1731

Abraham van Bleijswijck

1761

mr. Pieter van Bleijswijck

1776

mr. Adriaen van der Lelij

 

jhr mr. Jacob van der Lelij van Oudewater

 

Gerard van Kuijk, apotheker

1824

mr. Jan van Kuijk

1849

Diedericus Joannes Cockuijt, apotheker

1853

Petrus Johannes Paling, apotheker

1862

Arnold Lodewijk Oversluijs, apotheker

1893

de erven Oversluis

1907

Arnold Oversluijs jr, apotheker

 

Louise Frederika Haringa-Oversluijs, apotheker

1971

Johannes Adam Tuijnman, zenuwarts (neuroloog)

1988

Koningin Beatrix

1996

Everardus Petrus van der List

2001

Johannes van Wijngaarden

 

Bewoners

1561

de weduwe van Adriaen Agrippa (10e penning 1561)

1600

Cornelis Govertsz, corencooper en Marijtgen Willemsdr,‘sijn jonckwijff’ (haardstedengeld)

1632-

Ewout Evertsz van Bleijswijck

 

mr. Simon Groenewegen van der Made

-1695

Margaretha van Bleijswijck, weduwe vdr Made

1750

(Impost)

ca 1800

(vermoedelijk) Adriaen van der Lely (zie OD 157)

1803

Dr Abraham van Bemmelen

1805-1849

Gerard van Kuyk, apotheker (H.A. Bosman-Jelgersma, p.330)

1849-1854

Diedericus Joannes Cockuijt, apotheker (H.A. Bosman-Jelgersma, p.315)

1854-1855

Petrus Johannes Paling, apotheker (H.A. Bosman-Jelgersma, p.334)

1857

J.H. Moorrees, gepensioneerd majoor van het Oost Indische Leger (adresboek)

1857-1861

Johannes van Riel, apotheker (H.A. Bosman-Jelgersma, p.335)

1861-1893

Arnold Lodewijk Oversluijs, apotheker (H.A. Bosman-Jelgersma, p.334)

1893-1900

weduwe Oversluis, Maria Veth (H.A. Bosman-Jelgersma, p.334)

1900-

Arnold Oversluijs jr, apotheker (H.A. Bosman-Jelgersma, p.334)

 

Louise Frederika Haringa-Oversluijs, apotheker

1988

Prins Johan Friso