Nadere informatie over Oude Delft 139-141

 

Kadasternummer 1832

C 1092

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

3043

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3698

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

874r2

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 266r2

Monumentnummer + jaartal

Rijksmonument 12014

 

Overige bronnen:
Personeelsblad Amsterdamsche Bank 1948
Wijnand Freling: Stucwerk in het Nederlandse woonhuis uit de 17de en 18de eeuw, pagina 283
Delftse Biografieën Archief Delft
 
Bewoners:

jaartal

naam

bron

1485
1502
1554
1561

Arent Vrancksz van der Meer
Franck Pietersz van der Meer
Arent Frankensz van der Meer
Arent Frankensz van der Meer

Amsterdamsche Bank

10de penning 1561

1568

Arent Vranckensz  van der Meer

10de penning 1568

1600

Wed van Mr Arent

Haardstedenregister 1600

1620

Adriaen Jansz Groenlant

Verpondingsregister 1620

1638

Adriaen Jansz Groenlant

Haardstedenregister 1638

1674

Mr Dirck Heemskerk van Beest

Familiegeld 1674

1715

Catharina Philippina Doublet

Familiegeld 1715

1750

Jan van de Burg en Maria van Rooijen

Impost 1750

 

Dirck van Heemskerk

 

1807

Paulus Soek

 

 

Maison Bontekoe Cuisine

 

1840-1850

Krijn J. Hoogeveen

Amsterdamsche Bank

1850-1888

Bartholomeus van Berckel

 

1889-1893

Abel Labouchere

 

1893-1899

Dr Johannes Thomee

 

1899-1902

Gerardus Pijl

 

1902-1906

Hendrik W. Bontekoe

 

1906-1919

Ericus Gerhardus Bontekoe

 

1919-1940

Noord-Hollandsch Landbouwcredit

 

1940

Amsterdamsche Bank

 

 
Eigenaren:

jaartal

naam

bron

1485
1502
1554

Arent Vrancksz van der Meer
Franck Pietersz van der Meer
Arent Vrankensz van der Meer

Amsterdamsche Bank

 

1585

Mr. Arent Franckensz van der Meer

Huizenprotocol 1585-1648

1620
1624

Gilles de Glarges/ Adriaen Janszoon Groenevel
Adriaen Jansz Groenevelt

Verponding 1620-1632
Amsterdamsche Bank

1640

Dirck van Coolwijck

Verponding 1632-1654

Na 1667

Mr Dick Heemskerk van Beest

ORA 1648

 

Reijer van der Burch

ORA  1648

Na 1695

Catharina Philippina Doublet

 

1728

Jan van der Burch

ORA  1648

 

Maria van Roijen

vererving

1758

Franc van der Burch

vererving

1799

Jan Louis van der Burch

ORA  1648

 

Jacobus Johannes le Suer

ORA  1648

1810

Paulus Soek

Verponding 1810-1832

1832

Paulus Soek

Kadaster

 

Jan Albert Maas Geesteranus

Kadaster

 

Bartholomeus van Berkel

Kadaster

 

Ludovicus Gerardus Kok

Kadaster

1906

Eridus Gerhardus Verkade

Kadaster

1919

Noord-Hollandsch Landbouwcrediet

Kadaster

1940

Amsterdamsche Bank

Kadaster

 

Amsterdam-Rotterdam Bank

 

 

ABN

 

 

terug naar het verhaal