Nadere informatie over Oude Delft 124
 
Kadasternummer 1832 C 142
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw 5-533
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3732
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 925v2
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 300v1
Monumentnummer + jaartal  

 

Overige bronnen:
Oorlog en verzet in de Prinsenstad 1940-1945, Joop W. de Blij, Delft 2005, zie blz. 245 e.v.