Nadere informatie over Oude Delft 122a

 

Kadasternummer 1832

C 144

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

5-534

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3733

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

925v1

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 300r2

Monumentnummer + jaartal

 

 

Overige bronnen:
R.van Laarse, “Verzwolgen door den ultramontaanschen vloed”
Leken en clerus in Katholiek Delft in de 19de eeuw. Artikel in “Broeders sluit U aan, aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten”
 
Bewoners:

jaartal

naam

bron

1600

Haesgen Doen, de dochters van Andries van der Goes

Haardstedenregister 1600

1632

Johan Camerling

Familiegeld 1632

1638

Johan Camerling

Haardstedenregister 1638

1750

Albertus Wilhelmus Arendse

Impost 1750

1890

H. Greve de Valkenier (OD 122)

Adresboek 1890

1900

R.E. Verbeek en P.M. Bolderman (OD 122)

Adresboek 1900

1910

R.A. Verbeek (OD 122)

Adresboek 1910

1920

P. Fuijkschot (OD 122)

Adresboek 1920

1931

Idem

Adresboek 1931

1949

E.A. Brongers (OD 122)

Adresboek 1949

1900

H.J. Verbeek (OD 122a)

Adresboek 1900

1910

P.Fuijkschot (OD 122a)

Adresboek 1910

1920

S.J. van Noorden (OD 122a)

Adresboek 1920

1931

Idem

Adresboek 1931

1949

Wed. Th van der Heijden (OD 122a)

Adresboek 1949

 
Eigenaren:

jaartal

naam

bron

Vóór 1600

Haesgen Doen

Huizenprotocol 1585-1648

1600

Haesgen Doen

Haardstedenregister 1600

 

Dirck Fijcken van Hove

Huizenprotocol 1585-1648

 

Jacob Dassigny

Idem

 

Johan Camerling

Huizenprotocol 1585-1648

 

Erfgenamen Camerling

Kadegeld 1667

 

Weduwe Camerling

Familiegeld 1674

1716

Cornelis Dellafeille

Scheiding odh

 

Adriaen Wevering

ORA 3o281

1729

Martina Baart, wed Adriaen Wevering

Testament Jan de Bries

1783

Bartha Wevering

Scheiding odh

1792

Carel Godfried Schmidt

Verponding 1795-1810

 

Wed. S. van Maaswijk

ORA

1802

George Carl Nicola en Carel Godfried Scmidt

ORA 7l205v

1802

George Carl Nicola

ORA 7l215v

 

Johannes Pijpers

ORA 0a138

 

Idem

Verponding 1810-1832

 

Cornelis Franciscus van Berkel

Kadaster

1882

Ver. Tot oprichting van bijzondere school

Kadaster

1885

Huis en erf Oude Delft 122

Kadaster

1887

Huis en erf Oude Delft 122a

Kadaster

1906

W.O.A. Lans (Oude Delft 122)

Kadaster

 

 

 

1938

Kon. Ned. Mij. Ter Bevordering der Geneeskunst. (OD 122)

Kadaster

1965

Het algemeen Ziekenfonds Delft en omstreken (OD 122)

Kadaster

1913

Hendrik Jan Verbeek (OD 122a)

Kadaster

1913

Simon Hanemeijer (OD 122a)

Kadaster

 

Stephanus Johannes van Norden

Kadaster

1953

Willibrord Josephus Petrus Bender

Kadaster

1968

Gerardus Anthonius van der Heijden

Kadaster

 

terug naar het verhaal