Nadere informatie over Koornmarkt 71

 

Kadasternummer 1830

D 589

Huidig kadasternummer D 02937

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 2 – no 75

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3546

Folio Huizenprotocol 1648 – 1812

952 r

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 322v

 

 

Zie: C. Schmidt, Om de eer van de familie, het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950 (1986), p. 93-96.
E.J. Nusselder, in Bulletin KNOB 1978.

Eigenaren:

jaar

naam

bron

Voor 1493

Jacob Gijsbrechtsz, schepen

Losse aanwinst no 2

1493

Claes Huge die Groot

Losse aanwinst no 2

1543-1553

Jacob Joesten

10e penningen

1561-1578

Corstiaen Simonsz van Groenewege

10e penning 1561
100e penning 1578

1600

Lenaert Claesz van Sorgen

haardstedengeld
oud huizenprotocol

1632-1638

weduwe van Lenaert van Sorgen

Verponding, haardstedengeld

 

Leendert van Sorgen

Waarbrief 3 V 367

1666

Claes van Sorgen

kadegeld

 

Jasper Delphos en Maria Taerling

Waarbrief 3 C 24

 

Pieter van Bart

Vererving

 

Robbrecht Oudenhorn

Waarbrief 5 D 332

 

Catharina Donck

Waarbrief 5 S 260

1730

Dr Daniel Guillermet

Verponding 1730

 

Paulus Teding van Berkhout

Waarbrief 6 F 118

 

Leendert Swaanshals

Waarbrief 6 Q 229

1767

Pieter Swaanshals

Straatgeld 1767

1779- 1830

Notaris Westakker

Waarbrief 7 C 217v,
Losse aanwinst 2, verponding

(1830

Hendrik Buyteweg

Verponding)

1832

Weduwe Westakker

Kadaster

1900

E.J.G.W. Bosch, weduwe Moerman, in Indië

taxatie kadaster

1-2-1904

Nicolaas Rodenburg

notaris HP Bok, akten 21/24

 

Bewoners:

jaar

naam

bron

1543

Jacob Joesten

10e penning

1561-1578

Corstiaen Simonsz van Groenewege

10e penning, 100e penning

1600

Lenaert Claesz van Sorgen

haardstedengeld

1674

Maria en Geertruit van Overschie

Familiegeld
(geschat vermogen f 18.000)

1730-1750

Verhuurd aan Paulus Teding van Berkhout voor f 224 pj,
Later aan hem verkocht

Verponding 1730,
Impost 1750

Voor 1779

Mej. Susanna Geertruyd

(huurder bij koopakte)

1792-1802

Christiaan Westakker, notaris

wacht- en tuchtgeld

1832

A.L. Land, huurder

belastingkohier

1842-1866

Rehuel Lobatto, wiskundige

bevolkingsregister

1892-1926

H.P. Bok, notaris

adresboeken

1932-1938

E.J. Vincent, notaris

telefoonboeken

1943

Wed A. Nadorp, pensionhoudster

telefoonboek

1949-1953

J. van Lammeren, pensionhouder

telefoonboeken