Nadere informatie over Koornmarkt 69

Kadasternummer 1832

D 590, later D 2470

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 2 - 74

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3545

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

952 r

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 323 r
Monumentnummer + jaartal  
   
Overige bronnen:
Bouwhistorische gegevens:  Wim Weve
 

Eigenaren:

jaar

persoon

bron

1493

Claas die Waert

zie losse aanwinst GA no 2

1553

Claes Arije

10e penning

1556

Claes de Waerts kinderen

10e penning

1561

Joest Jansoon, corencoper

10e penning

1578

Joost Jansz In't Paert

100e penning

1585

Machtelt Ariensz, weduwe Adriaen Arlewijnsz van der Made

oud huizenprot fo 323r

 

Beatrijs Adriaensdr van der Made

oud huizenprot fo 323r

 

Symon Willemsz van Dingenhoven

oud huizenprot fo 323r

 

Claes Jansz (van der Vorst?)

oud huizenprot fo 323r

1600

Gilles Cornelisz Fyck in Het Vergulde Peert, met 5 haardsteden

haardstedengeld

1627

weduwe van Claes Jansz van der Vorst

consent tot aanbrengen van een glinting (hekwerk)

1632

Agnesgen Willemsz Werfe

verponding

 

Agniesgen Willemsdr van Voorburch en Claes Jansz van der Vorst

oud huizenprotocol

1638

Agniesje Willems

5 haardsteden

ca1650

Agniesge van Voorburch en Claes Jansz van der Vorst

huizenprtocol 952r2

 

Frederick Sijmonsz vdr Hall en Adrijana van der Vorst

vererfd, not vdr Block

1666

Adriana van der Vorst

kadegeld

 1688

doctor Willem Aemilius

Waarbrief 5 D 301

 1711

Willem Lotens en Maria Vuist

not. vdr Sleijden

1730

de erven Maria Vuist, door de soon nog werdende bewoont 

verponding

 

Jacoba Lotens

vererfd

 

Nicolaas Bogaert, oud-burgemeester

zie 3 Q 74

 

Joris Geesteranus

Waarbrief 6 O 10

1767

Joris Geesteranus, notaris

straatgeld

 

Elisabeth Everdina van der Hout

huizenprtocol 952r2

 

Reijer Geesteranus

huizenprtocol 952r2

 

Johanna Cornelia Boerst

huizenprtocol 952r2

 

Catharina van Bokkom en Willem Maas Pietersz

Waarbrief 7 H 267

1795

Catharina van Bokkem, wed Willem Maas

verponding

1810

Catharina van Bokkem, wed Maas

verponding

1830

Pieter de Groot

verkoop volgens verponding

1900

weduwe Tetar van Elven

taxatie kadaster

Bewoners:

jaar

naam

bron

1543

Vop Willemsz

10e penning

1568

Joost Jansz In t Gulden Peert, inboedel 1475 pond

100e penning

 

(Joost Jansz was ‘waerdijn van de greynen’ (keurmeester van het laken)

zie PC Visser  p. 70

1600

Andries van der Chijs, huurder

haardstedengeld

1688

Wilhelmus Aemilius, arts & Agneta de Hoog

 

1711

Willem Lotens en Maria Vuijst

 

1730

Johannes Lotens

 

1742

Leendert Swaanhals, commies bij den Ontvanger

Pers Quotisatie

1749

Leendert Swaanhals, commies van den Ontvanger van des Gemene Lands Middelen met vrouw en meyd.

Impost

1792

H.Brouwers

wacht- en tuchtgeld

1801/02

weduwe Willem Maas (Catharina Bokkem)

wacht- en tuchtgeld

1832

Pieter de Groot

kiezerslijst

1850

J. van der Chijs

kiezerslijst

1900

J. van Aggelen

kohier inkomstenbelasting

1920

L.Th. van Dijck

adresboek

1925

mr. A.B. van Hellemondt, advocaat & procureur

Delftsche Courant

1932/38

W. van der Wiele, leraar accountancy MO

telefoonboeken

 

Ned. Vetsmeltersver.

telefoonboeken

1943- 1953

A. van Barneveld, drukkerij Hoogland/Hooglands Periodieken

Adresboeken, tel boeken