Nadere informatie over Koornmarkt 4
Kadasternummer 1832 E 378, later E 979, nu E 3205
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3100
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 folio 86v
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  
Monumentnummer + jaartal
Overige bronnen:
  • Boedelbeschrijving en boedelrekening notaris Philip de Bries 2334 akte 64en 97 (1695)
  • Bosman-Jelgersma, Vijf eeuwen Delfste apothekers, p.227/228
  • H.A. Ett. Delfts Grachtenboek
Bewoners:
jaartal naam bron
1561 Gherrit Adriaensz, brouwer 10e penning
1649-1685 Hendrick Holthuysen, korenkoper (overl 1677)
en Catharina van der Linde (overl 1685)
 
1685-1695 Reijnier van Sant, plateeldraaijer (overl 1695)
en Geertruid Pieters Maesland, winkelierster (overl 1695)
Not Ph de Bries, 1695
a 51, 64, 69 en 97
1736-1784 Johannes Petrus Neomagus, apotheker (overl 1784)
en Geertruid de Vroom
Bosman-Jelgersma
1784-1791 Johannes Neomagus, apotheker (overl 1838)
en Elisabeth Ermina Crab
Bosman-Jelgersma
1850 Suzanna van der Bosch, onderwijzeres in Meisjesweeshuis Bev. Reg / Ett
Vanaf 1856 Gebouw Veritas  
  Leger des Heils  
  Galerie de Zaal  
 
Eigenaren:
jaartal naam bron
  Adriaen Jansz Charter 6.241
1561 Gherrit Adriaensz 10e penning
1590 Maritgen Cornelisdr, wed Pieter Reyersz van der Burch Charter 6.243
1620 Anthonis Jansz de Herder Verponding fo 386 r2
1629 Mathijs Arentsz van der Linde Consentboek 219v
1666 Hendrick Holthuysen, houtkoper Kadegeld, Huizenprot
1685 Reijnier van Sant Not Ph de Bries a 69
1695 Bartholomeus van Berckel Not Ph de Bries a 69
1703 Dirck Boogaert Waarbrief 5 N 325
1705 Jan Spanjersberg Waarbrief 5 P 168
  Gideon van Edenburg Waarbrief 6 B 209
  Pieter van der Schans Waarbrief 6 B 251
1736 Johannes Neomagus sr Waarbrief 6 F 156v
1784 Johannes Neomagus jr Bosman-Jelgersma
1791 Adam van Schie Waarbrief 3 Z 212v
1808 Mathijs Donker Waarbrief 7 O 168v
1832 idem Kadaster
Terug naar Koornmarkt 4