De nagelaten apothekersboedel van Johannes Neomagus uit 1784

In 't voorhuis:
Een notebome hoekbank met zijn capel, ijke lessenaar, raam, mitsgaders 25 laaden met vakken.
drie koperen vijzels met derzelve stampers. Een grote metalen vijzel en ijzeren stamper met zijn houten voet. Een ijzeren vijzel met houten vat. Een steenen mortier en twee kleine mortieren met houten voet. Vier paar koperen schalen met hun evenaars. Vijf stuks koperen gewigt en een bakje met enig klein gewigt. Een doosje met enige nieuwe gewigten. Zeven tinnen maten. Een koper pillebakje. Een snijmes met een voetbankje. Vijf blikken trechters, vier ijzeren spadels.
In de winckel:
Op de bovenste plank: 9 potten. Tweede plank: 20 flessen. Een voorts op de andere planken 20 doosen, 97 potten met koperen deksels met hunne ingredienten; 4 kruyeflessen; 25 waterflessen; 43 gedisteleerde olyen in flessen met glaase stoppels; 91 flessen met poeyers; 206 flessen tincture en spirituale met glaze stoppen; 30 flesjes met glaze stoppen met balsemen en olieteyten; 135 flesjes met poeyers; 48 flessen dito; 14 flessen dito. Een hoop Delftse potten met extracten. Zes tonnen met deksels. En tenslotte: een kruyekas noteboom met 40 laden en eenige zalvebakjes en verders flessen kruyden en meer.
In de gang:
Een party flessen, glazen, zeeven, met goederen of ingredienten daarin.
In de kelder:
Vier koperen ketels en dito bekken. Een waterketel. vijf dito steelpannen.
Inde bottelerije:
Twee tinnen schotels, een tinnen bierkan, een vijzel met stamper.
Int laboratorium:
Een disteleerketel koper, met zijn fornuis. Een disteleerton met ijzere banden en een tinnen helm. Een koper ketelke. Een koperen koffykan. Een theeketel. Een pers voor kruyen en verder ijzerwerk, potten, pannen en meer.
Op de provisiekamer:

Zes tonnen. Een kleine disteleerketel en helm en verders een partij kruiken, potten, flessen, zo ledige, als gevulde, tot de apotheeck behoorende, mitsgaders een party kruyen, drogerijen. Een kas met zalven, zeeven, manden, werktonnen, een koper bekken en diverse andere goederen van geene of geringe waarde.