Nadere informatie over Koornmarkt 49
 
Kadasternummer 1832 E 548, later E 2138
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk I -105
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3537
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 325
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 954 r
Monumentnummer + jaartal  

Overige bronnen:

  • Joop de Blij, Oorlog en verzet in de Prinsenstad 1940-1945 (ed. 2013), p. 192 en 621
  • Delftsche Courant 1922 nr 207 (verkoopadvertentie)
Bewoners:
jaartal naam bron
1543 Cornelis Jansz enre Jan 10e penning
1533 /1568 Dirck Joesten 10e / 100e penning
     
1590-1618 Matheus Jansz [Onderwater](1552-1618), brouwer (sinds 1590) en zijn vrouw/wed. Neeltje Jans van Melisdijck (1561-1640)
Mogelijk ook hun zoon Jacob Matheusz (1587 -1617)
Haardstedengeld,
Inschrijving brouwersregister
     
  Cornelis Matheusz Onderwater (1584-1662)  
1674 /1679 Mr Cornelis Onderwater, burgemeester (1616-1680) familiegeld/wijngeld
     
1715 Jan van der Chijs familiegeld
     
1730 Dr Daniel Guillermet, arts (overleden 1735) Verponding (huurder)
1742/1749 Mr Nicolaas Dierkens, schepen, (overl 1751)
en Anna van der Goes
Personele Quotisatie/
Impost
  Anna en Catharina van Pompe van Meerdervoort Predikantenboekje
     
1792-1803 Joost Mooser (overl 1803), Titia Du Pont, Rozina Mooser,
Elisabeth Kettwich, weduwe Du Pont
Predikantenboekje
Wacht en tuchtgeld
1809 R.C.O. van Pabst, militair Bijz. belasting
     
1825-1839 Jacob W Sesseler, kapitein der artillerie Taxatie kadaster
Volkstelling 1839
1850 J.A. Riesz kiezerslijst
1900 A.P. Mijnders adresboek
1909 wed Van IJsseldijk woonkaart bev reg
1913 wed Verveen, hospita woonkaart bev reg adresboek
1918-1922 graaf J.B.G.M. le Grelle, bankier woonkaart bev reg
1924 'studentenwoning' adresboek
1927- Hugo Odijk woonkaart bev reg
1930 Thomas Francken, dir Gem nutsbedrijf woonkaart bev reg
-1940 Charles J. Ladrague, kleermaker woonkaart bev reg
1941-1945 Kringhuis Nationaal Socialistisch Studentenfront Joop de Blij p 192
1945 Hoofdkwartier Canadese militaire politie Joop de Blij p 621
1945-50 Nood-Kindertehuis van het IKB adresboek/ tel.boek
ca 1950-80 W. van der Blom. vrouwenarts  
 
Eigenaren:
jaartal naam bron
1553 Dirck Joosten 10e penning
1578 Dirck Ywoutsz  (brouwerije staat ledigh) 100e penning
1590-1618 Matheus Jansz [Onderwater] Huizenprotocol
1618-1640 Neeltje Jans, weduwe Onderwater Verponding
haardstedengeld
1640-1662 Cornelis Onderwater huizenprotocol
1662-1680 Mr Cornelis Onderwater Kadegeld 1666
1680-1691 Cornelia Soetens vererving
1691-1731 Adriaen van Schuylenburch, weduwnaar van Cornelia Soetens Vererving, verponding
1731-..... Willem van Schuylenburch Waarbrief 6 D 34
  Elisabeth Magdalena Gevaarts, weduwe v Schuylenburch vererving
1784-.... Aelbrecht van der Burch Waarbrief 7 F 73
Verponding 1795
1810-1828 Pieter Servaas Verponding 1810
1828 - ca. 1848 Pieter de Groot, boekdrukker Verponding
Kadasterlegger 517
1848-1876 Hendrik de Koning, timmerman Kad.legger 2563
1876-1889 Hendrik de Koning jr Kad.legger 6040
1889-1917 erven De Koning
(Petronella de Koning, verpleegde in Krankzinnigengesticht)
Kad.legger 7498
1917-1922 Graaf Max le Grelle, bankier Kad.legger 10746
1922-1948 Beleggingsmij NV Nationaal Grondbezit Kad.legger 12615
1948- Gemeente Delft Kad.legger
W.J. van der Blom

Terug naar Koornmarkt 49