Nadere informatie over Koornmarkt 43

 

Kadasternummer 1832

E 542 bis, later E 1032

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 1, nummer 102

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3534

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 95..
   

Eigenaren:

jaar

naam

bron

1461-65

Symon Dircxz

tijnsregister

1543-1553

Jacob Vermeersz

10e penning

1561

Jacob Cornelisz, brouwer  

10e penning

1578

Cornelis Jacobsz

100e penning

Ca 1585

Vermeer Jacobsz Verburch 

oud huizenprotocol

1600

Aeltje Willems, wed Jacob Cornelisz (Verburch)

haardstedengeld

1620 (29 sept)

Adriaen Cornelisz Fijck, moutmaker, brandewijnmaker

charter 5.571

1639 (17 nov)

Pieter Hogenhouck, wijncooper

charter 5.570, koopprijs f 5000

 

Cornelis Matheus Hoogenhouck, wijncooper

verponding

1651 (31 jan)

Pieter van der Mast

charter 5.569

1664 (20 febr)

Pieter van Ophoven, wijncooper

charter 5.572, koopprijs f 5000, waarvan f 1500 gereed geld

1692 (21 sept)

Adriaen van Nispen

vererfd

Ca 1723

Cornelis Hensbroek

waarbrief 5 X 270

1738 (7 febr)

Anthony Kruyswegh, wijnkoper

losse aanwinst 2, koopprijs f 2800

1777 (16 aug)

Dirk van der Borst 

charters 3.228 en 229,
koopprijs f 1170

1832

weduwe Barendina Van der Borst-Westakker

vererfd, kadaster

 

mr Jan van Kuyk

 

1855

Sophia Pelgrim, weduwe van Johan Elsen

notaris B v Berkel, akte 2

1858

Nicolaas Kleyn van Willigen

notaris B v Berkel, akte 107/113

1865

Johan Christiaan Kesler

notaris J. Vorstman, akte 38

1909

Verkocht en gesloopt voor nieuwbouw

 

 

Bewoners:

jaar

naam

bron

1561-1561

Jacob Cornelisz, brouwer

10e penning-100e penning

1600

Dirck Evertsz vdr Pol, huurder voorhuis
Achter: de brouwerij van de weduwe Jacob Cornelisz

haardstedengeld

1674

Willempje Theunis, weduwe v Claes Kornelisz vdr Back

familiegeld, vermogen ¦ 2400

1730

Cornelis Hensbroeck

verponding, eigen huis

1742-1750

Anthony Kruyswegh, wijnkoper, met vrouw en meyd

personele Quotisatie, Impost

1777-1804

Dirk van der Borst † 1804

wacht- en tuchtgeld 1792-1802

1803

Simon van der Borst

kiezersregister

1804-1832

wed Van der Borst

belasting 1809 en 1832

1850

J.P. Kempers

kiezerslijst

….. - 1856

Sophia Pelgrim † 1856

bevolkingsregister

1900–(1909?)

weduwe A.L.E. Kesler

adresboek

1920

B.J.A. Lammers
43a Wed W de Rooij

adresboek

1949

wed Lammers
43a P.de Reus, makelaar en taxateur

adresboek

ca1960-1970

familie Van Wissen