Nadere informatie over Achterom 47

 

Kadasternummer 1832

E 286

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

Wijk 1 nummer 380

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

3346

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

Folio 005r2

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648  
Monumentnummer 11707

 

 

Overige bronnen:
Voor het hofje, zie Boitet, Beschrijving van Delft, p. 499/500
Zie ook het enquêteformulier van de bovenwoning in het archief van de Gezondheidscommissie, bezocht 25-5-1907.

 
Eigenaren:

jaar

naam

bron

Voor 1620

Joris Willemsz, brouwer,
eigenaar van het perceel waarop het huis gebouwd is

 

1620

Thijs Arensz, tinnegieter                  

V 1620 - 421 v3

Ca1632-1648

Bartel Cornelisz, schipper  

V 1632 - 492 v; HP 5r2

…-1668

Johannes Bartelsz   

Waarbrief  4N 59

1668- …

Arij Jansz van den Velde 

Gekocht uit verkoop bij decreet Lib XX fo 48  voor f 1300,-

 

Jan Cornelisz Mol                              

Waarbrief  4T 200v

….-1699

Catharina Mol, vrouw van Abraham vdr Spriet

vererving op grond van testament 11-2-1689 bij notaris R v Edenburgh

1699-1713

Pieter van der Linde

Gekocht uit verkoop bij decreet
Lib JJJ fo 194 voor f 500,-

1713-1728

Jan van der Ee                                   

Waarbrief  5 S 104v koopprijs f  500

1728-1730

Jan Verhagen                        

Waarbrief 6 B 18v    koopprijs f  500

1730-1752

Dirk van den Kasteel (Casteelen)

Waarbrief 6 B 245v  koopprijs f  815

1752-1757

Jan van Noortwijk

Waarbrief 6 O 197v koopprijs f  680

1757-1766

Christiaen Kreuger               

Waarbrief 6 Q 310   koopprijs f  600

1766-1769

Pieter Schoenmaker                         

Waarbrief 6  V 127   koopprijs f  600

1769-1781

Nicolaas Essing                                

Waarbrief 6 W 221v koopprijs f  700

1781-1783

Margretha de Nane, wed Essing

op grond van testament 12-12-1760 bij notaris C de Man

1783-ca1830

Pieter Hederik de Jonge(V1795)

Waarbrief 7 F 124v  koopprijs f  607

Ca1830-1854

Christiaan Vieleers & Maria Hederik

V 1810/ K 1832 /Kad art 1523

1854-1863

Geertrui Brinkman, wed.v. C. Jaspers

Kad. art. 3726

1863-1879

Jan Rijnders, veerschipper

1863-3-31 notaris Schagen v Leeuwen, akte 75, koopprijs  f 1000

1879-1891

J. van der Kraan, olijslagersknecht

1879-9-8/15 notaris Verschoor, akte 176/179, koopprijs f 2000

1891-1918

A. van Dorp, winkelier/koopman (huisjesmelker van circa 50 panden)

1891-7-6/13 notaris Van Berckel, akte 223 en 234, koopprijs  f 1425

1918-1966

C.J.J. van Leeuwen, melkhandelaar en erven

Kad art 10644, veilingadv. DC 21-1-1918, eerste bod  f 1550

1966

Antonia Rust en P vdr Horsch

Kad art 19281

1966

FW Onrust en Maartje Rat

Kad art 20062

1966-…

NV aannemingsmij FW Onrust, Zaandam

Kad art 20138


 

Bewoners benedenwoning:

jaar

naam

bron

-1661

Bartel Cornelisz, schipper (begraven 1661)
[17-1-1621 getrouwd met Trijntje Claes]

Begraafboek Nw Kerk

 

 

 

 

 

 

..-1689

Jan Mol (begraven 5-4-1689, zijn weduwe 9-7-1697)

Begraafboek Nw Kerk

1689-1696

Catharina Mol (begraven 23-8-1696, als wed vdr Spriet

 

 

 

 

1730-1752

Dirk van der Casteelen, stoker bij plateelbakkerij De Ster
en Margaretha Schreuder ()
met in 1750 als commensaele: Johanna Lokermans (innocent) en Catharina van Dam

Vp1730-Impost1750

1774

Geertruy van den Bosch, 'man Remonstrants' (Jacob de Nane)

Predikantenboekje 479

1779?-1830?

Pieter Heederik en Lena Laurier met acht kinderen

Predikantenboekje 479 en 482
Belasting 1809

1816-ca1830

tevens Pieter Heederik jr, mr kleermaker en bidder bij begrafenissen & Catharina Freeken 'zeer ordentelijk'

Predikantenboekje 483

ca1830-1840

Christiaan Vieleers, zeilmakersknecht & Maria Hederik

Volkstelling 1839

1846/ ’47

Willem Munnikhuizen (1811 nh), zadelmaker & Catharina de Hoog + 2 kinderen

Bevolkingsregister

1848-49

Joh Ph Metz (1811 nh), belastingcommis & Johanna Seuren + 3 (4) k (ouders + 1 kind juli 1849 overleden)

Bevolkingsregister

Ca 1850

Wilh'a Roelofswaard-Hoffman (1793 nh) wed, werkster + zoon (zadelmaker) en dochter en inwonend: Hendrik Limburg (1824 rk), koetsier, met kind en Willem Kramer (1794 nh), sjouwer

Bevolkingsregister

1852-1854

Chritiaan Vielaars, zadelmaker & Maria Heederik + 4(5) k

Bevolkingsregister

1854-1863

Geertrui Jasper-Brinkman, weduwe met 4 k
(man in sept 1843 naar Batavia vertrokken)
(oudste zoon instrumentmaker in 1854 17jr)

Bevolkingsregister

1863-1879

Johannes Rijnders (1812-1879), veerschipper op Rotterdam & Wilhelmina van Bergen + 4 of 5 kinderen

Bevolkingsregister

1879- 1894

Johan van der Kraan (1859), verwer & Jacoba Ubas + 5 kinderen

Bevolkingsregister

1894-….

Willem v Zeventer, kuiper & Elisabet Put +2k en Johanna Lammers

Woningregister Bevolkingsregister

 

Johannes Bergen (1855 rk), olieslager & Helena vdr Valk + 5 kinderen

Woningregister Bevolkingsregister

 

diverse namen

Woningregister Bevolkingsregister

1903

Hendrik van Leeuwen (29j nh), sigarenmaker & Sientje Uittenbroek + kind

Woningregister Bevolkingsregister

 

Cornelis de Klerk, olieslager (rk geb 1860) & Bastiana de Koning  + 7 kinderen.

Woningregister Bevolkingsregister

 

Weduwe van Velzen (1859), baker en zoon (los arbeider) + twee jongere dochters.

Woningregister Bevolkingsregister

 

weduwe J. Aarsen + 11 kinderen

Woningregister Bevolkingsregister

1909

Pieter van Es met 10 personen

Woningkaart Bevolkingsregister

 

B. van Daale-vdr Starre (4 personen) + vrouw van Bernard Hilbers

Woningkaart Bevolkingsregister

 

G.J. vdr Kleijn (5 personen)

Woningkaart Bevolkingsregister

1912

Sieger van der Laan (1878), mandenmaker bij vdr Velden  en Maria Vreugdenburg + 4k

Woningkaart Bevolkingsregister

1912- ….

Albert Middendorp (2p)

Woningkaart Bevolkingsregister

 

Weduwe van Tijmen Dekker (8p)

Woningkaart Bevolkingsregister

 

Pieter Joseph de la Mar (8p)

Woningkaart Bevolkingsregister

… - 1915

Joh Corn Elshout (2p)

Woningkaart Bevolkingsregister

1915-1923

Johannes Kerkhoven (1878), werkman bij de gasfabriek x Betje Bazuin + 8 kinderen

Woningkaart Bevolkingsregister

1923-1943

Johan Chr.H von Stein (1859-1943), kleermaker en fondsbode & Maria Jacoba Flink (1861-1938) en 5 kinderen

Bevolkingsregister/ overlijdensakten

Vanaf 1943

Johannes Scheer en zijn weduwe

Adresboek 1949

 

Bewoners bovenwoning:

jaar

naam

bron

1846

Helena Luxemburg- Quint (1794 nh), wed met dochter en 2 kleinkinderen

Bevolkingsregister

1846-1852

wed Maria v Doorne-de Roo (1794 nh), werkster en haar dochter (ook mei 1852 vertrokken)

Bevolkingsregister

1852- 1853

weduwe Elisabeth Righard-Heyligers (1782)

Bevolkingsregister

1879

weduwe Sophia Velzen-Ouwerkerk (1839)

Bevolkingsregister

1881-'83

weduwe Engeltje Frederiks-Kok (1806)

Bevolkingsregister

1883-'85

Arie Harremande (1858-1885), olieslager & Jacoba Limburg + 2 k + 2 stiefkinderen

Bevolkingsregister

1885-'88

Cornelis Lamens (1840), koopman & Neeltje van der Jagt + 3 k + pleegkind

Bevolkingsregister

1888-'89

Aartje Smient, wed Lans? (1814)

Bevolkingsregister

1889-'90

Gerarda v Deudekom-Doodewaard (1826)

Bevolkingsregister

1891

Hilda Groenlier-Soost, wed (1830)

Bevolkingsregister

1892-…

weduwe Deudekom-Doodewaard

Woningregister bev.register

 

Coenraad vd Velden (1823 rk), wagenaar & Anna Verboont + 2 zoons, sjouwers

Woningregister bev.register

1903-1909

Jaantje de Vries (1844 rk), wed /verlaten vrouw v Reuniker

woningonderzoek 1907 en woningkaart 1909

1909-1911

Maria Bodenstaff (1843 rk) + zoon (1881), los arbeider.

Woningkaart Bevolkingsregister

 

Johannes Kolster met gezin van 5 personen

Woningkaart Bevolkingsregister

 

Daniel Drippers (3 pers)

Woningkaart Bevolkingsregister

 

Gerrit Welders (6 pers)

Woningkaart Bevolkingsregister

 

Christina Mulder, wed Egtelt

Woningkaart Bevolkingsregister

1919

Willem Booms

Woningkaart Bevolkingsregister

 

terug naar het verhaal