Nadere informatie over Achterom 135-137
Kadasternummer 1832 E 332 (in de 19e eeuw ook 330 en 331)
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw Wijk 1 nummer 333
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 3404
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 20 r 1
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 --
Monumentnummer + jaartal Geen monument

Overige bronnen:

 • De BS van gemeentelijke archieven van Delft, Vrijenban, Hof van Delft, Den Haag, Voorburg, Westland, Rotterdam, Schiedam, Alkmaar, Alkemade en Zoetermeer.
 • DTB boeken van Delft.
 • Volkstelling 1839. Bev. Registers 1845-1850 en 1849-1860.
 • Akte notaris Van Ruiven, ona 1760 folio 72 (dd.6-4-1608)
 • Akte notaris Simon Mesch, ona 2050 (dd 14-2-1653)
 • Wik Hoekstra-Klein, Geschiedenis van de Delftse Plateelbakkerijen
  • Deel 11 blz. 106
  • Deel 13 blz. 76, 153 en 164
  • Deel 19 blz. 118
Bewoners:
jaartal naam bron
1590 schipper Claes Aelbrechtsz. Weeskamer Delft, Arch.nr. 72, inv.nr. 1251, charter nr. 5849 DTB Delft inv.nr. 1, folio 51, Haardstedenregister 1600
1608 schipper Cornelis Dirxsz 355r1
1645 – 1653 Louris Willemsz v T(h)ilburch, plateelbakker in “De vergulde Spaerpot” nts 2050 d.d. 14-2-1653, openbare verkoping, Huizenprot./ Verp. bk 1632, DTB Delft inv.81, folio 90v, Onderzoek echtpaar Hoekstra
1688 – 1724 wielmaker Jan Joostensz. van der Houve DTB Delft inv.134, folio 34, zijn vrouw was een j.d. van het Achterom
1724 – 1741 Maria van Ravesteijn & Dirk van der Lee DTB in 1727 getrouwd op het Achterom met Dirk van der Lee
1741 – 1746 Hendrick Beukelman DTB Delft inv. 141,folio 19
1749 Weduwe De Hoog; + inwonend: Mathijs Arendse, plateelbakkerskn & Arentje Blok Impost 1749, nr 3404
1780 – 1810 Laurens van Nieuwpoort DTB Delft, Waarbrief 7d054v
1800 – 1869 sjouwer, vletter Abraham de Roo Bevolkingsregister, DTB Delft
1843 – 1846 werkster weduwe Roelofswaard-Hofman Bevolkingsregister en DTB
1846 – 1849 gepensioneerd sergeant Petrus Droog Bevolkingsregister en DTB
1855 warmoerziersknecht Arij Jongste Bevolkingsregister en DTB
1869 – 1877 schipper Abraham de Roo Procesverbaal van afslagen Nts. B. van Berckel; d.d.:30-03-1869; toewijzing no.46.
1877 – 1879 kuiper Willem Dersjant Bevolkingsregister 32/447, 32/457, 33/815, 33/827, 51/656, 51/771 en 56/921.
1879 smidsknecht Teunis de Jong Bevolkingsregister 51/771, 56/990 en 56/993.
1879 loodgieter Jaap Hagman Bevolkingsregister.
1880 – 1881 timmerman Bram van der Burgh Bevolkingsregister.
1881 – 1889 koopman Arij Droppert Koopakte Nts. J. Vorstman; d.d.:02-07-1881; akte nr.1020.
1889 – 1896 korporaal wagenmaker artillerie Tiede Heimans. Bevolkingsregister.
1896 – 1898 gepensioneerd marine officier Ferdinand Hφfflich. Bevolkingsregister en adresboeken
1898 – 1904 smid Johannes Kremers Bevolkingsregister en adresboeken
1904 – 1909 weduwe Apolonia Maria van Kampen BS en gezinskaart. Bewonerskaart.
1909 – 1911 sigarenmaker Pieter Bernard van Leest BS en gezinskaart. Bewonerskaart.
1911 – 1914 rijkskleermaker Pieter Vreeker BS en gezinskaart. Bewonerskaart.
1914 – 1929 brandstoffenhandelaar Joris A.J. van Leeuwen BS en gezinskaart. Bewonerskaart.
1929 – 1933 fabrieksarbeider Jacob Zoutendijk BS en gezinskaart. Bewonerskaart.
1933 – 1940 hoogspanningsmonteur Hendrik Mulder BS en gezinskaart. Bewonerskaart.
1940 – 1963 fabrieksarbeider Nicolaas van der Kruk Persoonlijke wetenschap. Bewonerskaart.
1963 – 1969 huismeester Bernardus Marie van der Kruk Persoonlijke wetenschap, bevestigd door echtgenote
1969 – 2000 brood- en banketbakkersfamilie Van den Berg, schoven onderling met onroerend goed om zakelijke redenen Vernomen van voormalige eigenaar Piet van den Berg

Eigenaren:

jaartal naam bron
1590 – 1635 Claes Aalbrechtsz, schipper, koopman in de Gulden Voet (of Gulde Wet) Weeskamer Delft, Arch.nr. 72, inv.nr. 1251, charter nr. 5849. Haardstedenregister 1600, Verponding 1620, Huizenprotocol folio 20r, Duit op de Gulden 1635 (368-11e folio 40v). 428v2
1635 – 1639 Willem Lenertsz/Leendertsz, bouman (boer), (koopprijs f 1100) Duit op de Gulden 1635 en 1639 (370-19e folio 65v), Verponding 1632. 437r3
1639 – 1645 Vrederick (Vrerick) Jansz Huyboom, schrijnwerker, later stadsomroeper, (koopprijs f 800) Duit op de Gulden 1639, Verponding 1632. 020r1, DTB Delft inv.20, folio 17v
1645 – 1653 Louris Willemsz v T(h)ilburch, plateelbakker in de “De vergulde Spaerpot” (koopprijs f. 1500). nts 2050 d.d. 14-2-1653, openbare verkoping, Huizenprot./ Verp. bk 1632, Onderzoek echtpaar Hoekstra.
1653 – 1688 Pieter Hendricksz van Hessenbaart (of Hessewaert), bezemmaker Huizenprotocol Ora 281-283, Verpondingsboek 1632
1688 – 1724 wielmaker Jan Joost van der Houve Waarbrief 5x312v
1724 – 1741 Maria van Ravesteijn Waarbrief 5x312v
1741 – 1753 Hendrick Beuckelman Waarbrief 6k314
1753 – 1780 Jacobus Kleijs Waarbrief 7d054
1780 – 1800 Laurens van Nieuwpoort Waarbrief 7d054, 1795 – 1810 verponding, nr. 3404
1800 – 1855 schipper Abraham de Roo Waarbrief 7L42, d.d.: 08-11-1800
1855 – 1869 schipper Willem de Roo Pvb.van koopvoorwaarden en veiling van onroer. goederen nrs. 46 en 50, Nts. B. van Berckel. d.d.: 4 en 11- 04-1855.
1869 – 1877 schipper Abraham de Roo Pvb. van afslagen Nts. B. van Berckel; d.d.: 23 en 30 maart 1869; toewijzing no.46.
1877 – 1881 huisbaas Abraham van Straaten Koopakte Nts. J. Vorstman; d.d.:05-06-1877; akte nr.136.
1881 – 1904. koopman Arij Droppert Koopakte Nts. J. Vorstman; d.d.:02-07-1881; akte nr.1020.
1904 – 1914 aannnemer Jan Rijsterborgh Koopakte Nts. J.Bron; d.d.: 14-05-1904; akte nr. 1622.
1914 – 1962 brandstoffenhandelaar Joris van Leeuwen Kadasternr. 1832, art 9893.
1962 – 1968 boerin Maria Vieveen – van Leeuwen en andere erfgenamen Kadasternr. 1832, art. 9893.
1968 – 2000 brood- en banketbakker Cornelis van den Berg. Na het overlijden van Cornelis bleef de woning in eigendom van de familie Van den Berg. Eerst de weduwe, toen enkele kinderen, daarna een familie B.V. Kadaster en mondeling van eigenaren. Mondeling vernomen dat Van den Berg in 2000 verkocht aan Visman
2000 – heden Klaas Marius Visman. Kadaster E 3188, toestand per 11-12-2012.
 

Terug naar het verhaal